Me autamme sinua kotiseutusi ja yrityksesi kehittämisessä

  • Henna Kontsas

  • Toiminnanjohtaja

  • Vastaan Leader Pohjoisin Lappi ry:n kokonaistoiminnasta. Työhöni kuuluu mm. sidosryhmäyhteistyö, henkilöstöhallinto sekä toiminnan kehittäminen. Neuvon yritystukien haussa pääasiassa Inarin ja Utsjoen alueen yrittäjiä.

  • 040 760 4108

  • henna.kontsasemailpohjoisinlappi.fi

  • Maria Alatalo

  • Hanke- ja maksatusneuvoja

  • Toimin hanke- ja maksatusneuvojana Sodankylän toimipisteessä. Tehtäviini kuuluu mm. hankeneuvonta, rahoitettujen hankkeiden toteutuksiin, taloushallintoon ja maksuhakemuksiin liittyvä neuvonta, viestintä ja tiedottaminen, hankkeiden, tulosten ja kiintiöiden seuranta ja analysointi, sekä seurantajärjestelmän kehittäminen.

  • 040 7080 452

  • maria.alataloemailpohjoisinlappi.fi

  • Jäämerentie 19, 99600 Sodankylä

 • Annika Kostamo
  • Annika Kostamo

  • Avoimet miljööt -hankkeen projektipäällikkö ja yhdistyksen kehittämispäällikkö

  • Toimin yhdistyksen kehittämispäällikkönä ja Avoimet miljööt -hankkeen projektipäällikkönä. Avustan alueen toimijoita hanketukien haussa. Työt jaamme osaamisen mukaan henkilöstön kesken. Avoimet miljööt ja aidot elämykset -hanke on koko Lapin alueella toteutettava kehittämishanke, jolla edistetään kulttuurimaisemien ennallistamista ja hyödyntämistä kylämatkailun toimintaympäristöinä sekä tuodaan esille alkutuotantoa osana elinvoimaista kylää.

  • 040 134 9940

  • annika.kostamoemailpohjoisinlappi.fi

  • Markku Ahonen

  • Elinkeinokalatalouden koordinaattori

  • “Toimin kalataloushankkeessa, jossa tiedotetaan kalatalousryhmätoiminnasta, annetaan neuvontaa liiketoiminnan tehostamiseen, laajentamiseen ja hankkeiden suunnitteluun.”

  • 040 704 6094

  • markku.ahonenemailpohjoisinlappi.fi

  • Tuulikki Ahola

  • Projektipäällikkö Ikäihmisten ammatillista perhehoitoa Lappiin -hanke

  • Vastaan hankkeen toteuttamisesta ja viestinnästä sekä toimin esimiehenä hankkeen toiselle työntekijälle. Vastaan koko aluetason tehtävien koordinoinnista ja ikäihmisten ammatillisen perhehoidon ja sosiaalialan yrittäjyyden kehittämisestä yhdessä projektityöntekijän kanssa. Olen toiminut myös aikaisemmin ikäihmisten perhehoitoa kehittävissä Leader Pohjoisin Lappi ry:n hallinnoimissa hankkeissa ja vastannut ikäihmisten valmennuskurssien organisoinnista ja toteutuksesta.

  • 040 158 7213

  • tuulikki.aholaemailpohjoisinlappi.fi

  • Isa Tuuri

  • Projektityöntekijä, Avoimet miljööt ja komeat kuistit -hanke

  • Avoimet miljööt ja komeat kuistit -hankkeen projektityöntekijänä tehtäviini kuuluu hankkeen toimenpiteiden käytännön toteutus, sidosryhmäyhteistyö sekä tiedottaminen. Koko Lapin alueella toteutettavan hankkeen tavoitteena on vaalia ja levittää kulttuuriympäristöihin ja niiden ennallistamiseen liittyvää tietotaitoa sekä nostaa kulttuuriympäristöjen roolia kylien kehittämisessä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.

  • 040 826 6620

  • isa.tuuriemailpohjoisinlappi.fi

  • Senja Lakela-Pyykkönen

  • Yrityspalveluneuvoja, Ytyä yrittäjyyteen - nuoret voimavaraksi - hanke

  • Työskentelen Ytyä yrittäjyyteen - nuoret voimavaraksi hankkeessa yrityspalveluneuvojana. Vastuullani ovat mm. hankkeen toimenpiteiden suunnittelu, toteuttaminen, seuranta, ja oppilaitosyhteistyön ylläpito. Hankkeessa teemme yhteistyötä REDU Sodankylän ja Kemijärven toimiyksiöiden sekä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa innostaen opiskelijoita yrittäjyyteen, ideoiden luomiseen ja verkostoitumiseen yrittäjien kanssa. Neuvon myös yrityksiä rahoituksen hakemisessa Leaderin kautta. Rahoitusasioissa ohjaan aloittavia sekä jo olemassa olevia yrittäjiä. Toimialueeni on Sodankylä, Savukoski, Pelkosenniemi, Kemijärvi ja Salla.

  • 040 129 2706

  • senja.lakela-pyykkonenemailpohjoisinlappi.fi

  • Jäämerentie 19, 99600 Sodankylä

  • Heidi Aikio

  • Osaathan se sieki!- koulutushankkeen projektipäällikkö

  • Osaathan se sieki -koulutushanke tarjoaa koulutusta porotalousyrittäjille Lapin, Sattasniemen, Syväjärven, Oraniemen ja Kemin-Sompion paliskuntien alueella. Koulutukset ovat käytännönläheisiä ja niillä lisätään porotalousyrittäjien osaamista monialaisesti kannattavan ja kestävän yritystoiminnan harjoittamiseen. Tavoitteena on, että osakkaiden oma toiminta tukee yhteisen paliskunnan toimintaa ja oman yritystoiminnan kehittämistä. Hankkeessa kokeillaan erilaisia koulutustapoja yksilöohjaamisesta ryhmäkoulutukseen ja työpajoihin. Koulutukset ostetaan asiantuntijoilta. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2023-31.7.2024 (16kk) ja hanketta hallinnoi Leader Pohjoisin Lappi ry.

  • 040 1877 694

  • heidi.aikioemailpohjoisinlappi.fi

  • Jäämerentie 19, 99600 Sodankylä

Utsjoki

  • Tanja Lepistö

  • kuntaedustaja

  • Utsjoki

  • Kati Eriksen, varajäsen

  • kuntaedustaja

  • 040 594 5060

  • kati.eriksenemailutsjoki.fi

  • Merita Kustula, varajäsen

  • Yksityinen

  • 040 574 5269

  • mkustulaemailgmail.com

Inari

  • Katariina Lehtonen, varajäsen

  • Kuntaedustaja

  • 040 643 4305

  • katariina.lehtonenemailinari.fi

  • Eero Jääskeläinen

  • yhdistysedustaja

  • 0400 300718

  • eero.jaaskelainenemailpp.inet.fi

  • Anneli Kuhmonen, varajäsen

  • yhdistysedustaja

  • 0500 709 418

  • luonnonaarteetemailgmail.com

Sodankylä

  • Mari Penttinen

  • Kuntaedustaja

  • 0400363545

  • mari-anne.penttinenemailsodankyla.fi

  • Ali Arsalo, varajäsen

  • Kuntaedustaja

  • 050 537 6265

  • ali.arsaloemailkevicon.fi

  • Kaisa Annala, varajäsen

  • Yhdistysedustaja

  • 040 774 1967

  • kaisa.annalaemailhotmail.com

Savukoski

  • Susanna Schwartz-Matero

  • kuntaedustaja

  • 0405749239

  • susanna.schwartzemailsavukoski.fi

  • Pinja Siivola, varajäsen

  • Kuntaedustaja

  • 040 179 0955

  • pinja.siivolaemailsavukoski.fi

Pelkosenniemi

  • Hanne Suokanerva

  • yksityinen

  • 0407319197

  • hanne.suokanervaemailgmail.com

  • Jutta Pasma

  • Yhdistysedustaja

  • 040 540 5060

  • jutta.pasmaemailgmail.com

  • Tapani Kiemunki, varajäsen

  • yksityinen

  • 0400 888 353

  • tapani.kiemunkiemailgmail.com

Salla

  • Sakari Huhtala

  • Yhdistysedustaja

  • 0400 217 961

  • sakarihuemailgmail.com

  • Anne Harju, varajäsen

  • Yhdistysedustaja

  • 040 567 0670

  • anne.harjuemailsallanyhteismetsa.fi

  • Eija Vuorela

  • yksityinen

  • 040 715 1820

  • e.l.vuorelaemailgmail.com

  • Kirsi Muuttoranta, varajäsen

  • Yksityinen

  • 040 502 5068

  • kirsi.muuttorantaemailgmail.com

Kemijärvi

  • Tapio Kukkola

  • Yksityinen

  • 0400 512 114

  • tapiokullervo2000emailgmail.com

  • Juho Sirviö, varajäsen

  • Yksityinen

  • 0400 850 996

  • ju.sirvioemailgmail.com