Me autamme sinua kotiseutusi ja yrityksesi kehittämisessä

  • Henna Kontsas

  • Toiminnanjohtaja

  • Vastaan Leader Pohjoisin Lappi ry:n toiminnasta.

  • 040 760 4108

  • henna.kontsasemailpll.fi

  • Minna Huikuri

  • Taloussihteeri

  • "Neuvon kaikissa hankebyrokratiaan liittyvissä kiemuroissa kuten hankkeiden toteutukseen, taloudenhoitoon ja Hyrrän maksuhakemuksiin liittyvissä asioissa."

  • 040 708 0452

  • minna.huikuriemailpll.fi

  • Lotta Eriksson

  • Projektityöntekijä Avoimet miljööt -hanke

  • Työskentelen Avoimet miljööt ja aidot elämykset -hankkeessa. Hanke toimii koko Lapin maakunnan alueella ja tavoitteena on<br /> maaseudun kulttuurimaiseman ja rakennusperinnön säilyttäminen ja kehittäminen luomaan kylämatkailun kokonaisvaltaisia toimintaympäristöjä. Hankkeessa lisätään kyläläisten tietoisuutta arvokkaista kulttuurimaisemista ja rakennuksista ja niiden hoitotavoista osallistavin työpajoin ja tilaisuuksin sekä kokeiluin. Hanketta toteutetaan pääasiassa alueilla, joissa on potentiaalia kulttuurimaisen hoitoon ja kylämatkailun kehittämiseen. Erityisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret.

  • 0504661257

  • lotta.erikssonemailpll.fi

  • Mika Kolehmainen

  • Yrityspalveluneuvoja Parasta pohjoisesta-paikalliset raaka-aineet ja käsityöyrittäjyys -hanke

  • Toimin yrityspalveluneuvojana Inarin ja Utsjoen kunnissa sekä Parasta Pohjoisesta -hankkeessa projektityöntekijänä Inarin, Utsjoen ja Sodankylän kunnissa. Hankkeen tavoitteena on lisätä alueen elinvoimaa uskalluksen, innostuksen, osaamisen ja yrittäjien yhteistyön vahvistumisen kautta. Hankkeen keskiössä ovat yrittäjät tai yritystoimintaa suunnittelevat, joiden liiketoiminta pohjautuu paikallisiin raaka-aineisiin ja käsityöyrittäjyyteen. Autan yrittäjiä saamaan vahvan alun yrittämiseen ja toimivia yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa. Teemme selvityksiä ja kokeiluja löytääksemme uusia pysyviä toimintatapoja kehittää liiketoimintaa. Ota rohkeasti yhteyttä!

  • 0401242083

  • mika.kolehmainen[at)pll.fi

  • Sairaalantie 3, 99800 IVALO

  • Suvi Keskitalo

  • Youth Activator Network -hanke, projektipäällikkö

  • Nuorten osallisuus ja yrittäjyys ovat pääosassa hankkeessa, jonka alla kehitetään Young Leader-rahoitusmallia Pohjoisimman Lapin Leaderin toiminta-alueelle muun toiminnan lisäksi. Tätä rahaa voi hakea samoilla säännöillä esimerkiksi projektin, pop-upin, yrittäjyyskokeilun järjestämiseen tai itsensä työllistämiseen vähäksi aikaa. Näihin kokeiluihin ja pro-jekteihin saa meiltä myös apuja ja neuvoja. Youth Activator Network-hankkeella on kumppaninaan Leader-ryhmä Pohjois-Ruotsista, joten kansainvälisiä projekteja voidaan myös toteuttaa. Mallin lisäksi tavoitteena on luoda yhteistyöverkostoa nuorten kanssa työskentelevien sekä Leaderin välille vahvistaen koti-seutua hyvänä paikkana olla, elää ja työskennellä.

  • 040 128 0995

  • suvi.keskitaloemailpll.fi

  • Tuulikki Ahola

  • Projektipäällikkö Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen-hanke

  • Sodankylä

  • Vastaa hankkeen toteuttamisesta ja toimii esimiehenä hankkeen työntekijöille. Vastaa koko aluetason tehtävien koordinoinnista ja ikäihmisten perhehoidon ja sosiaalialan yrittäjyyden kehittämisestä yhdessä projektityöntekijöiden kanssa. Lisäksi projektipäällikkö vastaa ikäihmisten perhehoidon valmennusten organisoinnista ja järjestämisestä kunnissa ja omalta osaltaan osallistuu valmennuksiin.

  • 040 158 7213

  • tuulikki.aholaemailpll.fi

  • Jäämerentie 19 99600 Sodankylä

  • Marika Ollonen

  • Yrityspalveluneuvoja Parasta pohjoisesta -paikalliset raaka-aineet ja käsityöyrittäjyys

  • Itä-Lappi

  • Toimin yrityspalveluneuvojana Kemijärven alueella sekä Parasta Pohjoisesta -hankkeessa projektityöntekijänä Kemijärven, Sallan, Pelkosenniemen ja Savukosken kunnissa. Tarjoan matalan kynnyksen neuvontapalvelua kaikille yritystoimintaa suunnitteleville tai jo yrittäjä toimiville asiakkaille. Hankkeen tavoitteena on lisätä alueen elinvoimaa uskalluksen, innostuksen, osaamisen ja yrittäjien yhteistyön vahvistumisen kautta. Hankkeen keskiössä ovat yrittäjät tai yritystoimintaa suunnittelevat, joiden liiketoiminta pohjautuu paikallisiin raaka-aineisiin ja käsityöyrittäjyyteen. Teemme selvityksiä ja kokeiluja löytääksemme uusia pysyviä toimintatapoja kehittää liiketoimintaa. Ota rohkeasti yhteyttä!

  • 040-4805269

  • marika.ollonenemailpll.fi

  • Minna Heiskanen

  • Projektityöntekijä, Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen -hanke

  • Kolari

  • Ikäihmisten perhehoidon ja sos.alan yrittäjyyden kehittäminen yhteistyössä kuntien toimijoiden, yrittäjien ja yrittäjyyttä sekä ikäihmisten perhehoitoa suunnittelevien kanssa. Lisäksi vastuualueena sos.alan yritysneuvonta ja perhehoitomallien jalkauttaminen.

  • 040 545 1016

  • minna.heiskanenemailpll.fi

  • Sairaalantie 8B, 95900 Kolari

  • Päivi Taavo

  • Projektityöntekijä Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen -hanke

  • Kemijärvi

  • Ikäihmisten perhehoidon ja sos.alan yrittäjyyden kehittäminen yhteistyössä kuntien toimijoiden, yrittäjien ja yrittäjyyttä sekä ikäihmisten perhehoitoa suunnittelevien kanssa. Lisäksi vastuualueena koko hankkeen tiedotus- ja viestintätehtävät.

  • 040 486 6470

  • paivi.taavoemailpll.fi

  • Sairaala Lapponia, Sairaalakatu 9, 98100 Kemijärvi

 • Annika Kostamo
  • Annika Kostamo

  • Avoimet miljööt -hankkeen projektipäällikkö ja yhdistyksen kehittämispäällikkö

  • Toimin yhdistyksen kehittämispäällikkönä ja Avoimet miljööt -hankkeen projektipäällikkönä. Avustan alueen toimijoita hanketukien haussa. Työt jaamme osaaminmukaan henkilöstön kesken. Avoimet miljööt ja aidot elämykset -hanke on koko Lapin alueella toteutettava kehittämishanke, jolla edistetään kulttuurimaisemien ennallistamista ja hyödyntämistä kylämatkailun toimintaympäristöinä sekä tuodaan esille alkutuotantoa osana elinvoimaista kylää.

  • 040 134 9940

  • annika.kostamoemailpll.fi

Utsjoki

  • Antero Isola

  • yhdistysedustaja

  • 0400384540

  • isola.anteroemailgmail.com

  • Esa Vuomajoki, varajäsen

  • yhdistysedustaja

  • esa.vuomajokiemailmetsa.fi

  • Aarre Mattila

  • yksityinen

  • 0453152340

  • aarre.mattilaemailgmail.com

  • Suvi King, varajäsen

  • yksityinen

  • suvi.pilviemailgmail.com

Inari

  • Valtteri Huhtamella

  • yhdistysedustaja

  • 0400 126 447

  • valtteri.huhtamellaemailgmail.com

  • Eero Jääskeläinen, varajäsen

  • yhdistysedustaja

  • 0400330718

  • eero.jaaskelainenemailpp.inet.fi

  • Marja Männistö

  • kuntaedustaja

  • 0400 231 765

  • marja.mannistoemailinari.fi

  • Tanja Sanila, varajäsen

  • kuntaedustaja

  • 0407072661

  • tanjaemaildisinari.fi

Sodankylä

  • Eini Kivilompolo

  • kuntaedustaja

  • 0405481674

  • eini.kivilompoloemailsodankyla.fi

  • Raimo Länsman, varajäsen

  • kuntaedustaja

  • 0407189494

  • raimo.lansmanemailutsjoki.fi

  • Ulla-Maija Martin-Keinotie

  • Yhdistysten edustaja

  • Sodankylä

  • 040 724 0840

  • uma.markeiemailgmail.com

  • Saana Kallatsa, varajäsen

  • yhdistysedustaja

  • 0400390518

  • saara.kallatsaemailhotmail.com

Savukoski

  • Eeva Kulpakko

  • kuntaedustaja

  • 0445828538

  • eeva.kulpakkoemailsavukoski.fi

  • Pekka Nyman, varajäsen

  • kuntaedustaja

  • 0405067641

  • pekka.nymanemailpelkosenniemi.fi

  • Essi Orava

  • yksityinen

  • 0407072279

  • essi.oravaemailgmail.com

  • Varajäsen, Paula Tarkka

  • Alueen asukkaiden ja yhdistysten edustaja

  • Savukoski

  • 0405203162

  • paula.tarkkaemailgmail.com

Pelkosenniemi

Salla

  • Tarja Mattila, varapuheenjohtaja

  • yksityinen

  • tarjasalli.mattilaemailgmail.com

  • Heli Karjalainen, varajäsen

  • yhdistysedustaja

  • 050 321 5512

  • heli.karjalainenemailsalla.fi

  • Erkki Vuorela

  • kuntaedustaja

  • 0405951354

  • erkki.vuorelaemailsalla.fi

Kemijärvi

  • Tapio Kukkola, puheenjohtaja

  • yksityinen

  • 0400 512 114

  • tapio.kukkolaemailwindowslive.com

  • Kaisa Annala, varajäsen

  • yksityinen

  • Sodankylä

  • 040 774 1967

  • kaisa.annalaemailhotmail.com

  • Marjatta Pekkarinen

  • yhdistysedustaja

  • 040 763 8000

  • marja2.pekkaemailgmail.com

  • Marianne Anttila, varajäsen

  • yksityinen

  • 0405879429

  • anttila.marianneemailgmail.com