Me autamme sinua kotiseutusi ja yrityksesi kehittämisessä

 • Annika Kostamo
  • Annika Kostamo

  • Avoimet miljööt -hankkeen projektipäällikkö ja yhdistyksen kehittämispäällikkö

  • Toimin yhdistyksen toiminnanjohtajan sijaisena (1.9.-), kehittämispäällikkönä sekä Avoimet miljööt- ja Ytyä yrittäjyyteen -hankkeiden projektipäällikkönä. Avustan alueen toimijoita hanketukien haussa. Työt jaamme osaamisen mukaan henkilöstön kesken. Avoimet miljööt ja komeat kuistit -hanke on koko Lapin alueella toteutettava kehittämishanke, jolla edistetään kulttuurimaisemien ennallistamista ja hyödyntämistä kylämatkailun toimintaympäristöinä sekä tuodaan esille alkutuotantoa osana elinvoimaista kylää.

  • 040 134 9940

  • annika.kostamoemailpohjoisinlappi.fi

  • Maria Alatalo

  • Hanke- ja maksatusneuvoja

  • Toimin hanke- ja maksatusneuvojana Sodankylän toimipisteessä. Tehtäviini kuuluu mm. hankeneuvonta, rahoitettujen hankkeiden toteutuksiin, taloushallintoon ja maksuhakemuksiin liittyvä neuvonta, viestintä ja tiedottaminen, hankkeiden, tulosten ja kiintiöiden seuranta ja analysointi, sekä seurantajärjestelmän kehittäminen.

  • 040 7080 452

  • maria.alataloemailpohjoisinlappi.fi

  • Jäämerentie 19, 99600 Sodankylä

  • Markku Ahonen

  • Elinkeinokalatalouden koordinaattori

  • “Toimin kalataloushankkeessa, jossa tiedotetaan kalatalousryhmätoiminnasta, annetaan neuvontaa liiketoiminnan tehostamiseen, laajentamiseen ja hankkeiden suunnitteluun.”

  • 040 704 6094

  • markku.ahonenemailpohjoisinlappi.fi

  • Isa Tuuri

  • Projektityöntekijä, Avoimet miljööt ja komeat kuistit -hanke

  • Avoimet miljööt ja komeat kuistit -hankkeen projektityöntekijänä tehtäviini kuuluu hankkeen toimenpiteiden käytännön toteutus, sidosryhmäyhteistyö sekä tiedottaminen. Koko Lapin alueella toteutettavan hankkeen tavoitteena on vaalia ja levittää kulttuuriympäristöihin ja niiden ennallistamiseen liittyvää tietotaitoa sekä nostaa kulttuuriympäristöjen roolia kylien kehittämisessä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.

  • 040 826 6620

  • isa.tuuriemailpohjoisinlappi.fi

  • Senja Lakela-Pyykkönen

  • Yrityspalveluneuvoja, Ytyä yrittäjyyteen - nuoret voimavaraksi - hanke

  • Työskentelen Ytyä yrittäjyyteen - nuoret voimavaraksi hankkeessa yrityspalveluneuvojana. Vastuullani ovat mm. hankkeen toimenpiteiden suunnittelu, toteuttaminen, seuranta, ja oppilaitosyhteistyön ylläpito. Hankkeessa teemme yhteistyötä REDU Sodankylän ja Kemijärven toimiyksiöiden sekä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa innostaen opiskelijoita yrittäjyyteen, ideoiden luomiseen ja verkostoitumiseen yrittäjien kanssa. Neuvon myös yrityksiä rahoituksen hakemisessa Leaderin kautta. Rahoitusasioissa ohjaan aloittavia sekä jo olemassa olevia yrittäjiä. Toimialueeni on Sodankylä, Savukoski, Pelkosenniemi, Kemijärvi ja Salla.

  • 040 129 2706

  • senja.lakela-pyykkonenemailpohjoisinlappi.fi

  • Jäämerentie 19, 99600 Sodankylä

  • Heidi Aikio

  • Osaathan se sieki!- koulutushankkeen projektipäällikkö

  • Osaathan se sieki -koulutushanke tarjoaa koulutusta porotalousyrittäjille Lapin, Sattasniemen, Syväjärven, Oraniemen ja Kemin-Sompion paliskuntien alueella. Koulutukset ovat käytännönläheisiä ja niillä lisätään porotalousyrittäjien osaamista monialaisesti kannattavan ja kestävän yritystoiminnan harjoittamiseen. Tavoitteena on, että osakkaiden oma toiminta tukee yhteisen paliskunnan toimintaa ja oman yritystoiminnan kehittämistä. Hankkeessa kokeillaan erilaisia koulutustapoja yksilöohjaamisesta ryhmäkoulutukseen ja työpajoihin. Koulutukset ostetaan asiantuntijoilta. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2023-31.7.2024 (16kk) ja hanketta hallinnoi Leader Pohjoisin Lappi ry.

  • 040 1877 694

  • heidi.aikioemailpohjoisinlappi.fi

  • Jäämerentie 19, 99600 Sodankylä

Hallituksen kokoonpano ja yhteystiedot 23.5.2023 -