Mihin tuettavaan alaan toimintasi kuuluu?

Biotalous yritystuet (lyhyt)

Mitä nämä alat  tarkoittavat?

Paikallinen biotalous: luonnontuotteisiin, lähiruokaan ja poroelinkeinoon pohjautuva yrittäjyys

Matkailu ja elämykset: matkailuun ja elämyksiin pohjautuva yrittäjyys

Luovat alat: esim. media- ja elokuva-alaan, taiteeseen ja kulttuuriin pohjautuva yrittäjyys

Palveluyrittäjyys: merkittävä, alueelta puuttuva palvelu

Mitä tuettavalta toiminnalta edellytetään?

 

Toiminta-alue:

Yritystukea voidaan myöntää pienille aloittaville ja toimintaansa laajentaville maaseutuyrityksille. Yrityksen tulee sijaita Leader Pohjoisin Lappi ry:n toiminta-alueella tai tuettavan toiminnan tulee kohdistua alueen kuntiin (Utsjoki, Inari, Sodankylä, Pelkosenniemi, Savukoski, Salla ja Kemijärvi).

Tavoitteena on luoda kotiseudulle uusia palveluja, työpaikkoja sekä kehittää alueen yritystoimintaa. Tavanomaisen yritystoiminnan lisäksi yrittäjä pyrkii tuella luomaan jotain aivan uutta.

Tuet yrityksille

Investointituki

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Perustamistuki

Kokeiluhanke

Yritysryhmähanke

Yritystukien esimerkkejä

 

 

Miksi yrittäjyyden tukeminen on tärkeää?

 

Yrittäjyys luo maaseudulle nostetta ja elinvoimaisuutta lisäten palveluja ja työpaikkoja. Paikallisiin ihmisiin ja elinkeinoihin pohjautuvana sitä ei voi kukaan viedä alueelta pois. Leader – toiminta tarjoaa pienimmillekin yrityksille tilaisuuden saada neuvontaa, opastusta ja tukea investointeihin ja kehittämiseen.

Tavoitteenamme Leader Pohjoisimmassa Lapissa on yrittäjyyden kehittäminen, uusien palveluiden ja tuotteiden luominen sekä yrittäjien yhteistyön lisääminen. Rahoitamme erityisesti Peloton Pohjoisin -strategian kärkitoimialoihin kuten biotalouteen, luoviin aloihin, matkailuun ja elämyksiin sekä palveluyrittäjyyteen esimerkiksi hoiva-alaan liittyviä hankkeita.

Meidän kauttamme voit hakea yritystukea yrityksen investointiin, perustamiseen tai kokeiluihin. Lisäksi elinkeinojen toimintaedellytyksiä voidaan parantaa yhteistyöhankkeilla: Leader-hanke on loistava tilaisuus lisätä yrittäjien yhteistyötä, kehittää yhteisiä tuotteita ja markkinointia sekä kokeilla uusia toimintatapoja ja innovatiivisia avauksia sekä saada omaan yritykseen asiantuntija-apua.

Yrittäjät voivat hakea tukea yrityskohtaiseen ja yhteiseen kehittämiseen myös yhdessä – yritysryhmänä.

Lisätietosivut

 • Tuen haku
 • Materiaalit
 • Toteutusvaihe
 • Maksun haku

Yritystuen hakeminen

Jos aiot hakea yritystukea, täyttäähän yritystoimintasi alla olevat ehdot?

Yritystuen yleiset edellytykset

 • yrityksellä tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
 • yrityksen tulee osoittaa riittävä ammattitaito
 • yrityksen tulee tuottaa pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle
 • tuki ei saa vääristää kilpailua
 • yrityksen tulee esittää:
  • toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma
  • suunnitelma toimenpiteistä, joihin tukea haetaan sekä
  • investoinnin kustannusarvio

Yritystukihakemuksen eli ns. hankehakemuksen liitteeksi tarvitaan aina liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelma. Näiden teossa ja päivittämisessä saat apua kuntasi yritysneuvojalta.

Jos yrityksesi mahdollisuus tuen saantiin vaikuttaa lupaavalta, voit saada Leaderin hankeneuvonnan lisäksi tarvittaessa neuvontaa myös liiketoimintasuunnitelmaan ja kannattavuuslaskelmaan.

Yritystukea haetaan Hyrrässä

Yritystukea haetaan sähköisessä Hyrrä-hakujärjestelmässä. Otathan yhteyttä Leaderin hankeneuvontaan ennen yritystuen hakua. Autamme mielellämme!

Hyrrä-hakujärjestelmä

Materiaalipankki yritystuenhakuun

Yritystoimintaasi kuvaavan liiketoimintasuunnitelman voit laatia esimerkiksi seuraavissa palveluissa. Tutustu ja etsi itsellesi sopivin vaihtoehto.

Oma Yritys-Suomi on osa julkisten yrityspalvelujen kokonaisuutta. Palvelun omistaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Yritystulkista löytyvät laskentaohjelmat, lomakkeet, sopimuspohjat sekä käytännön tietoa paikallisesti ja ajantasaisesti yrittäjille.

Tietoa yritystoiminnasta ja yrityspalveluista löytyy Suomi.fi:n yrityssivustolta.

Leaderin lomakkeita

Hankkeen suunnittelun ja hankehakemuksen täytön tueksi hankesuunnitelma ohjeistuksineen. Virallinen hankehakemus täytetään Hyrrään.

Yleistietoa hakemuksen täyttöön: yritystukihakemuksen täyttöohje

Yrityshankkeiden ohjeistus koko hankkeen ajalle (sisältää yritystuen hakemisen lisäksi myös hankkeen toteutusvaiheen ja maksun hakemisen)

Kannattavuuteen ja maksuvalmiuteen liittyvät lomakkeet

Käytetyn koneen tai laitteen selvityslomake

Yrityshankkeita ohjaavia säädöksiä ja määräyksiä

Maaseutuohjelma eli Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta 28/2014

Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystoiminnan tukemisesta

Hankkeen toteuttaminen

Hankkeen hakija on vastuussa hankkeen toteuttamisesta. Alla löydät tarkemmat ohjeet toteuttamiseen.

Hankkeen toteuttajan muistilista

 • Toteuta hanke suunnitelman mukaisesti
 • Varmista muutoshakemuksen tarve, jos hankkeeseen on tulossa muutos
 • Seuraa hankkeen kustannuksia ja budjetin riittävyyttä
 • Raportoi hankkeen tulokset

Hankkeen eteneminen

 1. Tutustu viranomaispäätökseen tarkasti ja toimita siitä kopio kirjanpitäjälle.
 2. Huolehdi hankkeen määräajoista, kuten toteutusaika ja maksun hakuajat.
 3. Kysy meiltä, jos herää kysymyksiä. Neuvomme koko hankeen keston ajan.

Ohjeita maksun hakemiseen

 • Maksuhakemus löytyy Hyrrä-hakujärjestelmän “Pää­tös”-välilehdeltä.
 • Valitse oikea maksuhakemustyyppi:
  • Maksuerä, hankkeeseen syntyy vielä kuluja maksun jälkeen.
  • Loppumaksu, hanke on kokonaisuudessaan valmis.

Maksun hakeminen

 1. Maksua haetaan Hyrrän kautta.
 2. Maksuhakemus täytetään huolellisesti ja hakemukseen liitetään tarvittavat liitteet.
 3. ELY-keskuksen maksatusasiantuntija voi pyytää hakemukseen lisätietoja erillisellä lisätietopyynnöllä.
 4. ELY-keskus tekee maksupäätöksen, tuki maksetaan Ruokaviraston ja Leaderin toimesta.
 5. Huolehdi hankkeen pysyvyysehdosta maksupäätöksen jälkeen.

 

Maksuhakemuksen liitteet

 • Ote kirjanpidon pääkirjasta maksua haettavalta ajalta ja kuluista.
 • Hankkeeseen liittyvät laskut.
 • Kuitti jokaisen laskun osalta.
 • Seurantatiedot toteumatietojen osalta, täytetään Hyrrään.

Näin haet yritystukea

Me autamme yritystukineuvonnassa

  • Henna Kontsas

  • Toiminnanjohtaja

  • Vastaan Leader Pohjoisin Lappi ry:n kokonaistoiminnasta. Työhöni kuuluu mm. sidosryhmäyhteistyö, henkilöstöhallinto sekä toiminnan kehittäminen. Neuvon yritystukien haussa pääasiassa Inarin ja Utsjoen alueen yrittäjiä.

  • 040 760 4108

  • henna.kontsasemailpll.fi

  • Senja Lakela-Pyykkönen

  • Yritysneuvoja

  • Sodankylä

  • Työskentelen Leader Pohjoisin Lappi ry:n yritysneuvojana. Autan rahoituksen hakemisessa Leaderin kautta. Rahoitusasioissa ohjaan aloittavia sekä jo olemassa olevia yrittäjiä. Toimialueeni on Sodankylä, Savukoski, Pelkosenniemi, Kemijärvi ja Salla.

  • 0401292706

  • senja.lakela-pyykkonenemailpll.fi

  • Jäämerentie 19, 99600 Sodankylä

 • Annika Kostamo
  • Annika Kostamo

  • Avoimet miljööt -hankkeen projektipäällikkö ja yhdistyksen kehittämispäällikkö

  • Toimin yhdistyksen kehittämispäällikkönä ja Avoimet miljööt -hankkeen projektipäällikkönä. Avustan alueen toimijoita hanketukien haussa. Työt jaamme osaamisen mukaan henkilöstön kesken. Avoimet miljööt ja aidot elämykset -hanke on koko Lapin alueella toteutettava kehittämishanke, jolla edistetään kulttuurimaisemien ennallistamista ja hyödyntämistä kylämatkailun toimintaympäristöinä sekä tuodaan esille alkutuotantoa osana elinvoimaista kylää.

  • 040 134 9940

  • annika.kostamoemailpll.fi