Miksi saamelainen kulttuuri on meille tärkeää?

Euroopan ainoana alkuperäiskansana saamelaiset tarvitsevat erityishuomion, jotta paikallinen kehittäminen kohtaa alueen asukkaat ja heidän tarpeensa. Leader Pohjoisimman Lapin Peloton Pohjoisin -strategiassa saamelaisväestö on huomioitu omana painopisteenään. Saamelaisväestöä halutaan innostaa omista tarpeista ja lähtökohdista käsin alueensa kehittämiseen. Samalla edesautetaan alueen elinvoimaisuuden vahvistumista sekä kielen ja kulttuurin säilymistä.

Tukimuodot

Saamelaiskulttuurin ja saamelaisalueen elinvoimaa, hyvinvointia ja viihtyvyyttä voidaan kehittää yleishyödyllisillä hankkeilla ja yritystuilla. Yrityksille suunnatut tuet löydät täältä.

 

Yleishyödyllinen investointihanke

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Tiedonvälityshanke

Koulutushanke

Yhteistyöhanke

Innovaatioryhmä

  

Tuettava toiminta:

  • saamenkielisten palveluiden kehittäminen
  • saamelaiskulttuurin säilyminen
  • saamenkielisten palveluihin pohjautuvien työpaikkojen syntyminen
  • saamelaisalueen elinvoimaisuus

Innostu näistä vapaasti hyödynnettävistä ideoista

  • saamelaisnuorten kansainväliset leirit ja tapahtumat
  • saamenkieliset sovellukset ja pelit
  • nuorten kesätyöt saamelaisten ikäihmisten parissa
  • saamelaiskummit alueen ulkopuolella asuville saamelaisille