Miksi kylät ovat tärkeitä?

Kylissä asumisen tukeminen ja turvaaminen on yksi edellytys viihtyisään ja merkitykselliseen elämiseen maaseudulla. Leader-rahoitus tarjoaa tukea kylien ja alueen elinvoimaisuuden parantamiseen, viihtyvyyteen ja elämisen edellytysten parantamiseen. Odotamme innolla teiltä uusia ideoita työtilaisuuksien lisäämiseen kylissä, palveluiden tuottamiseen sekä yhteistyöhön eri toimijoiden kesken. Alueen asukkaiden hyvinvointiin kuuluvat muun muassa palvelut kaikenikäisille sekä luotettavat tietoliikenneyhteydet. Palvelut tukevat sekä asukkaiden omaa asumishyvinvointia että houkuttelevat uusia asukkaita alueen kyliin. Jotta kylissä olisi edellytykset asua, tarvitaan tietenkin työtä ja toimeentulon lähteitä. Tätä kylien kehittämistyötä ei voi tehdä ulkopuolelta – alueen asukkaat ovat itse alueensa parhaita kehittäjiä!

 

Tukivaihtoehdot

Yleishyödyllinen investointihanke

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Tiedonvälityshanke

Koulutushanke

Yhteistyöhanke

 

Tuettava toiminta:

 • kylien palveluntarjonnan täydentäminen ja saatavuuden parantaminen
 • kannustaminen uusien palvelumallien ja palveluiden kokeiluun ja kehittämiseen
 • yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen
 • alueen viihtyisyys, elinvoimaisuus ja houkuttelevuus


Kenelle tukea myönnetään?

 • julkisoikeudelliselle yhteisölle esimerkiksi kunnalle tai kuntayhtymälle
 • rekisteröityneelle yhdistykselle esimerkiksi kyläyhdistykselle tai kehittämispalveluja tarjoavalle voittoa tavoittelemattomalle yritysmuotoiselle yhdistykselle
 • osuuskunnalle
 • säätiölle

Innostu näistä

 • Ikäihmiset ja lapset samassa päivätoiminnassa kylätalolla
 • palvelubussi, jossa julkisten palveluiden lisäksi nuorille pelejä, ikäihmisille käsitöitä jne.
 • ikäihmisten yhteisöasuminen, perhehoitokylä
 • kylätalot etätyökeskuksina