Leader -tukea yrityksille ja yhteisöille

Tuensaajat on jaoteltu kohderyhmittäin strategian painopisteiden mukaisesti. Tukimuodot ja tuen kohteet on esitelty kunkin kohderyhmän omalla sivulla. 

  • Yritykset
  • Kylät ja yhteisöt
  • Nuoret
  • Saamelainen kulttuuri

Yritykset voivat hakea kauttamme Leader-tukea mm. investointeihin ja yritystoiminnan kehittämiseen ks. kohta Yritykset. Yhteisöille voidaan myöntää tukea yleishyödyllisiin investointeihin ja kehittämiseen ks. kohta Kylät ja yhteisöt. Nuoriin ja saamelaiseen kulttuuriin kohdistuviin hankkeisiin voidaan myöntää kaikkia tukimuotoja.

Yksittäinen ihminen ei voi saada Leader-tukea vaan tuen hakijana täytyy olla yritys, yhdistys, osuuskunta tai muu organisaatio. Nuoren kannattaa ottaa yhteyttä meihin niin neuvomme idean eteenpäin viemisessä.

Kun olemme keskustelleet hakijan kanssa ideasta ja sen rahoitusmahdollisuuksista, voidaan hakemus jättää yhdessä Hyrrä -palveluun. Tämän jälkeen Leader-yhdistyksen hallitus käsittelee hakemuksen. Hallitus hyväksyy hakemuksen pisteytyksen perusteella mikäli idea vastaa Peloton pohjoisin –strategiaa ja valintakriteerejä. Hakemus lähetetään ELY-keskukseen, joka antaa hankkeelle viranomaispäätöksen. Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen hankkeen toteutus voi virallisesti alkaa.

Valintakriteerit

Pelotonpohjoisin_strategiatiivistelma_web

Hyödyllisiä linkkejä

Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta

Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta

Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

 

Näin Hyrrä pyörii

Maaseudun yritys- ja hanketukien sekä maatiloille tarkoitettujen investointi- ja aloitustukien haku on siirtynyt sähköiseen Hyrrä-verkkopalveluun.

Verkkopalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa. Hakemuksen voi jättää milloin hakijalle parhaiten sopii, mihin vuorokauden aikaan tahansa. Näin hakemuksen lähettäminen on vaivatonta. Myös tarvittavat lisätiedot sekä maksuhakemukset voidaan toimittaa nopeasti verkon kautta. Hakija pystyy seuraamaan hakemuksensa etenemistä Hyrrässä.

Muistathan olla yhteydessä meihin ennen hakemuksen jättämistä Hyrrään!

Hyrrä –esittelyvideoihin pääset tutustumaan tästä.

Maaseudun kehittämistukien sähköiseen asiointiin voit tutustua Maaseutuviraston sivuilta: www.mavi.fi/hyrra

Hyrrää varten tarvitaan Katso-tunniste. Yrityksellä tai yhdistyksellä tulee olla Y-tunnus, jotta sille voidaan myöntää Katso-tunniste. Lisätietoja Katso-tunnisteesta löydät Verohallinnon sivulta vero.fi/katso.