Peloton pohjoisin

Peloton Pohjoisin 2014–2020 -strategia

Leader Pohjoisimman Lapin toiminta ja rahoituspäätökset perustuvat Intoa, Rohkeutta ja Osaamista – Peloton Pohjoisin -strategiaan. Suunnitelman on laatinut yhdistyksen hallitus vuorovaikutteisesti alueen toimijoiden kanssa.

Visio

Strategiamme visio on Yhteistyöllä ja osaamisella elinvoimainen, rohkea ja kansainvälinen kotiseutu.

Yhdistyksen ydinstrategia on kohdentaa kehittäminen neljään alueen elinvoimaa lisäävään painopisteeseen. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii selkeitä, uusiakin keinoja, joilla ihmisiä kannustetaan osallistumaan alueensa kehittämiseen. Leader-toimintatavan lisäksi tärkeässä asemassa ovat uudet toimijat, uudet ideat, verkostot ja ennen kaikkea yhteistyö.

Kehittämisen painopisteet

 • Elämisen edellytykset: palvelut, infra, asuminen
 • Elinvoiman kulmakivet: yrittäjyys ja paikalliset elinkeinot
  • Paikallinen biotalous
  • Matkailu ja elämykset
  • Luovat alat
 • Tulevaisuus häikäisee – Nuorten Leader
 • Saamelaiskulttuurista voimaa – saamelainen paikallinen kehittäminen

 

Peloton Pohjoisin -strategian keinot

 • Uutta etsimässä – kokeiluja ja rohkeutta
 • Yhteisöllisyys ja innostus – paikallisen kehittämisen perusta
 • Yhdessä enemmän – kansainvälisyys ja verkostot
 • Juuret maassa kohti taivaita – osaaminen ja oppiminen

 

Peloton Pohjoisin –strategian merkitys hakijalle

Hakijalle strategian merkitys on suuri, sillä tullakseen hyväksytyksi hankkeen tulee vastata mahdollisimman hyvin strategian painopisteitä ja/tai keinoja. Tutustu valintakriteereihin etukäteen. Toivomme uudelle ohjelmakaudelle 2014–2020 alueen asukkailta rohkeita ja pelottomia kehitysideoita.

Tutustu strategiatiivistelmään.

Pelotonpohjoisin_strategiatiivistelma_web

Tutustu koko strategiaan.

Peloton Pohjoisin 2014 – 2020