Vuosina 2023-2027 tuemme paikallisia ideoita Kahdeksan vuodenajan koti -strategian mukaisesti. Strategia pohjautuu Suomen CAP-suunnitelmaan, joka ohjaa maaseudun kehittämistä. CAP ohjelmassa keskeisinä teemoina nousee ilmasto- ja ympäristötoimet, ruoantuotanto, luonnonvarojen kestävä käyttö ja maaseutualueiden sosioekonominen tila. Leader Pohjoisin Lappi ry:n strategiassa nämä teemat ovat huomioitu ja tuotu paikallistasolle.

Kuva

Kahdeksan vuodenajan koti -strategia 2023-2027

Suunnitelman on laatinut yhdistyksen hallitus vuorovaikutteisesti alueen toimijoiden kanssa.

Visio

Kahdeksan vuodenajan koti vahvistuu pohjoisella viisaudella ja , juurevalla kulttuurilla ja vahvoilla yhteisöillä

 

Vuosina 2023-2027 tuemme paikallisia ideoita Kahdeksan vuodenajan koti -strategian mukaisesti. Strategia pohjautuu Suomen CAP-suunnitelmaan, joka ohjaa maaseudun kehittämistä. CAP ohjelmassa keskeisinä teemoina nousee ilmasto- ja ympäristötoimet, ruoantuotanto, luonnonvarojen kestävä käyttö ja maaseutualueiden sosioekonominen tila. Leader Pohjoisin Lappi ry:n strategiassa nämä teemat ovat huomioitu ja tuotu paikallistasolle.

Yhdistyksen ydinstrategia on kohdentaa kehittäminen kolmeen alueen elinvoimaa lisäävään painopisteeseen. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii selkeitä, uusiakin keinoja, joilla ihmisiä kannustetaan osallistumaan alueensa kehittämiseen. Leader-toimintatavan lisäksi tärkeässä asemassa ovat uudet toimijat, uudet ideat, verkostot ja ennen kaikkea yhteistyö.

Kehittämisen painopisteet

  • Älykkäät Pohjoiset kylät
  • Juureva Pohjoinen kulttuuri
  • Pohjoiset elinkeinot

Kehittämisen keinot

  • Osallisuus, yhteistyö ja verkostot
  • Ikäihmiset, lapset ja nuoret
  • Tieto, osaaminen ja digitalisaatio
  • Luonnon monimuotoisuus ja kestävät ratkaisut

 

Kahdeksan vuodenajan koti –strategian merkitys hakijalle

Hakijalle strategian merkitys on suuri, sillä tullakseen hyväksytyksi hankkeen tulee vastata mahdollisimman hyvin strategian painopisteitä ja/tai keinoja.  Toivomme uudelle ohjelmakaudelle 2023-2027 uusia ja kestäviä ratkaisuja ja uusia toimijoita mukaan maaseudun kehittämiseen sekä uudistuvia ja yllättäviä verkostoja

Tutustu strategia tiivistelmään

Kahdeksan vuodenajan koti-strategia, tiivistelmä

Tutustu koko strategiaan

Kahdeksan vuoden ajan koti, koko strategia