Toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta paikkakunnan parhaaksi

Leader- toiminnan kantavana ajatuksena on valjastaa paikallisten asukkaiden oma asiantuntemus, osaaminen ja toiminta alueen kehittämistyöhön. Kehitämme alueen elinvoimaisuutta asukkailta kumpuavien ideoiden ja tarpeiden pohjalta.

 

Kun sinulla on ihmisten kokoinen idea – me autamme

Leader-tukea voi hakea yrittäjä tai yhteisö, jolla on idea ja intoa paikkakuntansa kehittämiseen. Leader-rahoituksella voidaan tukea mm.

  • yritysten perustamista, investointeja ja kehittämistä
  • kylien elinvoimaisuutta ja viihtyvyyttä 
  • lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia
  • paikallisten yritysten, yhdistysten ja maaseudun asukkaiden kansainvälistä yhteistyötä

Leader Pohjoisin Lappi on yksi Suomen 54:stä Leader-ryhmästä. Leader -ryhmät saavat kehittämisstrategioiden toteuttamiseen rahoituskehyksen Maa- ja metsätalousministeriön kautta, joka koostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta. Tämä raha jaetaan Leader-ryhmien kesken muun muassa sen mukaan, kuinka monipuolinen, toteuttamiskelpoinen ja innovatiivinen kehittämisstrategia on.

Rahoituskehys Peloton Pohjoisin –strategian toteutukseen on vuosille 2014-2020 yli 8 miljoonaa euroa.

Vuodet 2021-2022 ovat siirtymäkautta, jonka aikana jatketaan Peloton pohjoisin -strategian toteuttamista. 

 

Kutsu meidät käymään!

Alueen asukkaat ja kyläläiset ovat parhaita kotiseutunsa kehittäjiä! Kutsu meidät käymään. Tulemme tarpeen mukaan juttelemaan hankerahoitusmahdollisuuksista.

Aiheena voi olla esimerkiksi:

  • hankerahoituksen hakemisessa opastaminen kylän tarpeiden mukaisesti
  • maisemanhoitoon liittyvät ympäristötuet
  • yleinen hanketiedottaminen eri mahdollisuuksista
  • kylien palveluiden kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
  • kylän elinkeinojen kehittäminen
  • jokin muu asia

 Tiedäthän, että Leader-neuvonta on täysin maksutonta.