Hankkeen erityisenä päämääränä on juurruttaa sote-yrittämisen ja tähän liittyvän kunta- ja järjestöyhteistyön sekä ikäihmisten perhehoidon kulttuuri Lapin kyliin ennen uuden sote-alueen käynnistymistä. Hankkeessa kehitetään ikäihmisten perhehoitoa ja sote-alan pienyrittäjyyttä levittämällä tietoa niistä käyttäjille, potentiaalisille toimijoille ja kuntiin, tukemalla yrittäjyyttä ja ikäihmisten perhehoitajuutta yleisellä neuvonnalla, ohjauksella ja verkostoimisella, levittämällä tietoa toimivista mallista palveluiden tuottamiseen sekä tukemalla paikallisten yhteistyömallien käynnistymistä. Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö sekä kaksi projektityöntekijää, yksi Itä-Lapissa (Kemijärvi) ja yksi Pohjois-Lapissa (Ivalo).

Hankkeen päätavoitteena on:

 1. Luoda paikallista, verkostoitunutta ja järjestöyhteistyötä tukevaa sote-yrittäjyyttä
 2. Tehdä ikäihmisten perhehoito tunnetuksi ja toimivaksi toimintamuodoksi alueella


Hankkeen erityistavoitteita ovat mm:

 • Lisätä yleistä tietoisuutta sote-yrittämisen mahdollisuuksista, ikäihmisten perhehoidosta, palvelusetelimalleista, välittäjäorganisaatiomallista ja osuustoiminnasta
 • Rakentaa yrittäjien välistä sekä yrittäjien ja kunnan välistä yhteistyötä sote-palvelujen tuottamiseen ja organisoimiseen
 • Kehittää ikäihmisten perhehoidon malleja, lisätä perhehoidon valmennusta ja tukea toimijoiden verkostoitumista sekä laatia opas perhehoidosta
 • Auttaa kuntia kehittämään omia toimintakäytänteitään yrittäjyyttä suosivaksi ja lisätä potentiaalisten yrittäjien kiinnostusta sote-yrittäjyyteen

Hankkeen toimenpiteitä ovat mm:

 • Tiedotustilaisuudet ikäihmisten perhehoidosta ja sote-yrittäjyydestä kiinnostuneille kuntien ja kylien asukkaille sekä järjestöjen ja kuntien toimijoille
 • Ikäihmisten perhehoidon valmennusten järjestäminen
 • Sote-yrittäjyydestä kiinnostuneiden tukeminen eri tavoin
 • Opintoretki
 • Esitteiden ja toimintaohjeiden laatiminen yhdessä kuntien toimijoiden kanssa