• tietoa sote-yrittämisestä, tukea ja ohjaus tarvittaessa yritysneuvontaan
  • tietoa palvelusetelistä ja sääntökirjasta
  • infotilaisuudet/keskustelutilaisuudet
  • (hyödyllisiä linkkejä)

Annamme tietoa sote-alan yrittäjyydestä, tuemme ja neuvomme ja ohjaamme tarvittaessa yritysneuvontaan. Keräämme esimerkkejä erilaisista sote-alan yrittämisen muodoista ja kartoitamme yrittäjien mahdollisuuksia.

Pidämme yleisiä infoja ja keskustelutilaisuuksia palveluyrittäjyydestä ja jaamme tietoa palvelusetelistä.

Teemme kyselyitä palveluyrittäjyydestä kiinnostuneille henkilöille ja jo toimiville yrittäjille, joissa kartoitamme heidän mahdollisuuksiaan ja halukkuuttaan toimia sosiaali- ja terveysalalla toimijoina ja yrittäjinä.

Järjestämme opintoretken, jossa käymme tutustumassa erilaisiin soteyrityksiin.

Ota yhteyttä ja tule mukaan!