Inarissa toteutettiin lokakuussa 2018  ns. sote-kysely inarilaisille yrittäjille ja maaseututoimijoille. Kyselyllä kartoitettiin vastaajien halukkuutta aloittaa tai laajentaa nykyistä yritystoimintaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseksi tai perhehoitajaksi ryhtymiseksi. Kyselyyn vastasi 23 henkilöä, joista noin puolet ilmoitti olevansa kiinnostunut osallistumaan aiheesta järjestettävään yleisötilaisuuteen tai toivoivat henkilökohtaista yhteydenottoa.

Tulokset_Inari_sote_kysely yrittäjille_2018