Ikäihmisten perhehoidosta saat tietoa Perhehoitoliiton nettisivuilta. Sivustolla on myös hyviä videoita ikäihmisten eri perhehoitomuodoista, joita kannattaa käydä katsomassa. Videoilla on kuvattu erilaisia perhekoteja ja asiakkaan omassa kodissa tapahtuvaa perhehoitoa. Kuulet myös ikäihmisten perhehoitajien, asiakkaiden ja omaisten haastatteluja.

Jos omassa kunnassasi on jo ikäihmisten perhehoitoa, tietoa löytyy kunnan nettisivuilta ikäihmisten palvelujen osiosta tai kysymällä ikäihmisten palvelujen toimijoilta. Kunnan tai mahdollisten muiden tahojen ikäihmisten perhehoitoa koskeviin tiedotustilaisuuksiin kannattaa osallistua ja kysyä itseä askarruttavista asioista. Voit myös kysyä tutustumiskäynnin mahdollisuutta jo toimivaan ikäihmisten perhekotiin tai haastatella tehtävässään jo toimivaa ikäihmisten perhehoitajaa.

Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje
Kunnan omasta ikäihmisten perhehoidon toimintaohjeesta saat tietoa siitä, miten kuntasi järjestää, tuottaa ja toteuttaa toimeksiantosuhteista ikäihmisten perhehoitoa. Jollei toimintaohjetta ole linkitetty kunnan sivuille, voit pyytää sitä kunnan ikäihmisten palvelujen toimijoilta tai nettisivulla mainitulta ikäihmisten perhehoidon vastuuhenkilöltä. Toimintaohjeeseen kannattaa tutustua hyvin jo suunnitteluvaiheessa.

Minkälaista koulutusta tai työkokemusta ikäihmisten perhehoitajalla pitää olla?
Toimeksiantosuhteisessa ikäihmisten perhehoidossa ei vaadita sosiaali- ja terveysalan pohjakoulutusta, mutta kokemusta ikäihmisten hoitamisesta on hyvä olla. Lain mukaan perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa. Henkilökohtaisista ominaisuuksista tärkeää on, että viihdyt ikäihmisten seurassa, arvostat ja kunnioitat heitä sekä kohtelet heitä tasa-arvoisesti. Sinun tulee myös haluta jakaa kotona olo ja arki heidän kanssaan. Ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä perhehoitajaksi aikovan on suoritettava tehtävän edellyttämä ennakkovalmennus.

Miten ikäihmisten perhehoitajaksi valmennetaan ja miten perhehoitajaksi hyväksytään?
Ikäihmisten perhehoidon ennakkovalmennuksia voit tiedustella oman kuntasi ikäihmisten palveluista tai ikäihmisten perhehoidon vastuuhenkilöltä. Kunnat voivat myös markkinoida nettisivuillaan tai lehdissä suunnittelemiaan ennakkovalmennuskursseja. Hakulomakkeita valmennukseen saa kunnan toimijoilta, nettisivuilta tai infotilaisuuksista. Rekrytointivaiheessa ennen ennakkovalmennusta selvitetään perhehoitajan tehtävän ja ennakkovalmennukseen osallistumisen kannalta niin kutsutut ehdottomat esteet. Ikäihmisten perhehoitajaksi hyväksytään silloin, kun tehdään hänen kanssaan ensimmäinen asiakaskohtainen toimeksiantosopimus. Perhekoti hyväksytään kunnan perhehoidon päätöksistä vastaava työntekijän ja perhehoidon vastuuhenkilön kotikäynnillä. Kotikäynti on hyvä olla ennen ennakkovalmennusta, varsinkin jos perhehoitaja haluaa aloittaa perhehoidon omassa kodissaan. Tämä nopeuttaa perhehoidon alkamista.

Sisältöä päivitetään, myös linkit ja videot ja oppaat