Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen -hanke päättyy elokuussa, ja hankehenkilöstö on siirtynyt muihin tehtäviin. Mikäli olet kiinnostunut hankkeesta enemmän, voit olla yhteydessä Hennaan.

Henna Kontsas, puh. 040 760 4108, henna.kontsas@pll.fi

Ikäihmisten perhehoidon kehittäminen ei suinkaan pääty vielä kokonaan, sillä syksyllä alkaa uusi hanke, Ikäihmisten ammatillista perhehoitoa Lappiin.

Ikäihmisten ammatillista perhehoitoa Lappiin – hankkeessa tullaan yhteistyössä kehittämään ammatillista perhehoitoa toimivaksi palvelumuodoksi ja harvaan asutuilla alueilla asuvien ihmisten yhdeksi elinkeinomahdollisuudeksi. Kokemusta on karttunut aiempien hankkeiden myötä runsaasti toimeksiantosopimuspohjaisesta ikäihmisten perhehoidosta, mutta syksyllä alkavassa hankkeessa keskitytään aiheeseen yrittäjyyden ja elinkeinojen kehittämisen näkökulmasta.

Hankealueena on Itä- ja Pohjois-Lapin kunnat ja hankkeessa tullaan tiedottamaan ammatillisesta ikäihmisten perhehoidosta, tukemaan kuntia sääntökirjojen ja sopimusten laatimisessa, pilotoimaan ammatillisen perhekodin malli ja antamaan sparrausapua erilaisten liiketoimintamallien kehittämiseen.

Puolitoista vuotta kestävä hanke alkaa elokuussa 2021 ja hankkeeseen palkataan projektipäällikkö sekä sote-alan yritysneuvoja. Rekrytointi tehtäviin aloitetaan tulevan kesän aikana.

Hanke on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen yleishyödyllinen kehittämishanke. Yhteistyöhankkeen kumppaneina toimivat alueen kunnat ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.