Järjestämme hankkeessa yleisiä infotilaisuuksia ikäihmisten perhehoidosta. Esittelemme ikäihmisten perhehoidon sisältöä, erilaisia malleja ja toimintatapoja. Seuraamme ikäihmisten perhehoidon kehittämistä ja järjestämistä alueellisella ja valtakunnallisella tasolla ja hyödynnämme sitä tietoa ja muiden kokemuksia omalla hankealueellamme.

Järjestämme tutustumiskäyntejä jo toimiviin ikäihmisten perhekoteihin, muun muassa Kolariin ja Sodankylän Lokan kylään. Ota yhteyttä, jos haluat tutustua ikäihmisten perhekodin toimintaan paikan päällä!

Olemme käyneet Perhehoitoliiton kouluttajakoulutuksen ja järjestämme ikäihmisten perhehoidon valmennuksia kunnissa yhteistyössä kuntatoimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Voit kysyä meiltä valmennusten järjestämisestä omassa kunnassasi.

Aloittaessasi ikäihmisten perhehoitajana, olemme mukana tukemassa sinua toimeksiantosopimusten teossa ja käytännön järjestelyissä yhteistyössä kuntatoimijoiden kanssa. Meillä on tueksesi paljon käytännön tietoa jo toimivista perhekodeista ympäri Suomea ja suorat yhteydet Perhehoitoliittoon.