Polku sosiaali- ja terveyspalveluyrittäjäksi

– Valitse ensin onko suunnittelemasi sote-yrittäjyys ilmoituksen vai luvanvaraista

 

Luvanvarainen sote-yrittäjyys

Yksityisen terveydenhuollon palveluissa pitää hakeaa lupa
toimintaan. Yksityinen ympärivuorokautinen sosiaalipalvelu
vaatii luvan. Hae lupaa aluehallintovirastolta silloin, kun tuotat
palveluja yhden aluehallintoviraston alueella. Hae lupaa Valviralta
silloin, kun sinulla on luvanvaraista toimintaa kahden tai useamman aluehallintoviraston alueella tai haluat laajentaatoimintaa toisen aluehllintoviraston alueelle

Ilmoituksenvarainen sosiaalipalveluyrittäjyys

 Kirjallinen ilmoitus yksityisistä sosiaalipalveluista jätetään sen kunnan    sosiaalihuollosta vastaavalle taholle, jossa palveluja tuotetaan. Imoituksenvaraiseen sosiaalipalvelu yrittäjyyteen lasketaan esimerkiksi kotipalvelut, kotipalvelujen tukipalvelut, yksityinen perhepäivähoito, ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut ja näihin rinnastettavat muut palvelut. 

 
Valviran sivuilta lisätietoja sosiaalihuollon yrittäjyyden luvista ja ilmoituksista:
https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/yksityisen_sosiaalihuollon_luvat.
Valviran sivuilta lisätietoja terveydenhuollon yrittäjyyden luvista ja ilmoituksista:
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/yksityisen_terveydenhuollon_luvat
→ ‌Ilman lupaa toimintaa ei saa aloittaa
Luvat ovat maksullisia: tietoa maksuista https://www.valvira.fi/valvira/maksut

 

Luvan haku
Lapin AVIsta lupaa haetaan sähköisestä asioinnista. Ohjautuu Valviran sivuille, mutta AVIn kautta.
Valvirasta lupaa haetaan tästä sähköisestä asioinnista.
Kirjautuminen tapahtuu suomi.fi  tunnuksilla. Tunnuksista lisätietoja klikkaamalla tästä.
Lomake ympärivuorokautisten yksityisten sosiaalipalvelujen antamiseen ja jlisätietolinkit löytyvät klikkaamalla tästä.
Luvan saanti kestää yleensä 3-4 kk

Lupaan tarvittavat lisätiedot/liitteet
Yksityisen sosiaahuollon omavalvontasuunnitelma, lomakepohja. Lisätietoja: Tietoa sosiaalihuollon omavalvonnasta AVI tai Valvira
Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma, lomakepohja.
Ohjeet ja määräykset koskien yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelmaa
Toimintasuunnitelma (toiminnan sisältö ja sen suunniteltu laajuus; käytetyt alihankkijat, selvitys asiakaskunnasta, henkilöstösuunnitelma ja -rakenne) esimerkki toimintasuunnitelman rungosta.
Lomake toimintayksikköä koskeviin tietoihin löytyy tästä 
Ajantasainen kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta.
Jos hakijana on yhtiö, muu yhteisö tai säätiö, jäljennös yhtiösopimuksesta, yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä.
Jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksesta/todistuksista ja selvitys työkokemuksesta(nimikirjan ote tai jäljennökset työtodistuksista) .
Toiminnassa käytettävien huonetilojen ajantasainen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma.
Pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys. Lisätietoa pelastussuunnitelmasta
Pelastusviranomaisen lausunto.
Terveydensuojeluviranomaisen lausunto.
Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste (saatavissa osoitteessa tietosuoja.fi)
Kunnan tai kuntayhtymän sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tai sen määräämän viranhaltijan lausunto

 

 

Rahoitus yritykselle
– TE-toimistosta voi hakea starttitahaa. Lisätietoja tästä. Samalta sivuilta löytyy aloittavan yrittäjän palvelut.
Finnvera sivuilta löydät tietoa mm. pk-yrityksen perustamisesta, käyttöpääomasta ja investoinituesta.

 

Lisätietoja:
– Perhehoitoliiton sivuilta löytyy usein kysytyistä kysymyksistä tietoa perhehoitajana toimimisesta toiminimellä. Klikkaa tästä.
– Yleistä tietoa yrittäjyydestä ja TE- keskuksen palveluista yrittäjälle löytyy klikkaamalla tästä.
– TE-keskuksen palveluihin kuuluu myös yrittäjyyskoulutus
– Täältä löydät maksuttomia työkaluja yrityksen liiketoiminnan suunnitteluun