Perhehoito on hoivan ja huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai ikäihmisen kotona. Ikäihmisten perhehoito on inhimillinen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava hoivamuoto. Se voi olla jatkuvaa, lyhytaikaista tai osavuorokautista. Perhehoito voidaan toteuttaa toimeksi-antosuhteisena tai ammatillisena perhehoitona.

Maaseutuyrittäjälle ikäihmisten perhehoito mahdollistaa työskentelyn omassa kotona, samalla suoden ikäihmiselle Green Care-tyyppisen hoitomuodon omalla kotikylällään. Perhehoito antaa mahdollisuuden luoda itselleen sellainen elinkeino-muoto, johon ei tarvita suuria investointeja rakennuksiin tai välimatkoja kodin ja työpaikan välille. Maaseutuyrittäjä voi sovittaa perhehoitoa omaan muuhun toimintaan sopivaksi esimerkiksi tarjoamalla lyhytaikaista tai päivisin tapahtuvaa osavuorokautista perhehoitoa itselleen ja asiakkailleen sopivina ajankohtina. 

Leader Pohjoisin Lappi ry on tehnyt pitkäjänteistä työtä ikäihmisten perhehoidon toimintaympäristön kehittämiseksi. Tälle sivustolle on koottu tietoa ikäihmisten ammatillisesta ja toimeksiantosuhteisesta perhehoidosta sekä Leader Pohjoisin Lappi ry:n aiemmin hallinnoimien perhehoitohankkeiden tiedot.

Voit osallistua ikäihmisten perhehoitoon liittyvään keskusteluun Facebook-ryhmässämme.

Lapissa toimivat ikäihmisten perhekodit 2022

Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen -hankkeessa tuotetut oppaat

Aloittelevan ikäihmisen perhehoitajan opas

Lataa tästä!

Ikäihmisten perhehoidon opas kuntatoimijalle

Lataa tästä!

Ota yhteyttä!

  • Tuulikki Ahola

  • projektipäällikkö

  • 040 158 7213

  • tuulikki.aholaemailpll.fi

  • Saija Reijo

  • Sote-alan yritysneuvoja

  • 040 163 3240

  • saija.reijoemailpll.fi

Ammatillisessa ikäihmisten perhehoidossa perhekoti on yritys, jolta kuntaa ostaa palveluja ostopalveluna.

Lue lisää

 

Ikäihmisten ammatillista perhehoitoa Lappiin -hankkeessa (1.8.2021-31.12.2022) kehitetään ammatillista perhehoitoa toimivaksi palvelumuodoksi Itä- ja Pohjois-Lapin alueella.

Lue lisää

Toimeksiantosuhteisessa ikäihmisten perhehoidossa hoitaja ja kunta laativat sopimuksen hoidon järjestämisen yksityiskohdista.

Lue lisää