Siirry tästä takaisin Leader Pohjoisimman Lapin sivuille (ja tutustu myös muuhun toimintaan)

NuorisoLeader-tukirahan tavoitteena on kannustaa nuoria toteuttamaan ideoitaan ja tukea nuorten toimintaa paikallisesti Leader Pohjoisimman Lapin alueella.

Tukirahalla halutaan kannustaa nuoria käynnistämään

 • projekteilla uutta ja omaehtoista vapaa-ajantoimintaa
 • kehittämään itse omaa kotiseutuaan ja tutustua projektimaiseen toimintatapaan
 • pieniä, paikallisia yrittäjyyskokeiluja sekä kokeilla ohjatusti itsensä työllistämistä

 

Säännöt NuorisoLeader-tukirahan hakemiseen PDF-tiedostona

Mihin voi hakea tukirahaa?

NuorisoLeader-tukirahaa voi saada projekteille sekä yrittäjyyskokeiluille, joiden toteuttamisessa aktiivinen rooli on nuorilla. Projektien tai yrittäjyyskokeilujen tulee olla nuorten ideoimia ja suunnittelemia, sekä toteutuksesta ja raportoinnista vastaavat myös nuoret itse. Projektin tai yrittäjyyskokeilun tulee olla toteutettavissa oleva ja sen tulee olla hyödyllinen Leader Pohjoisimman Lapin alueen nuorille. Projekti tai yrittäjyyskokeilu tulee olla aina päihteetön.

Saatu raha tulee käyttää siihen tarkoitukseen, mitä varten se on haettu. Tukea voi käyttää esimerkiksi tilavuokraan, välineisiin, mainostamiseen, tuotekehitykseen ja testaukseen tai pieniin investointeihin.

Projektien kaluste- ja välinehankinnoissa (esimerkiksi yhteiset harrastusvälineet) on kerrottava, missä hankintoja säilytetään, miten niiden yhteinen käyttö onnistuu ja miten niiden huolto järjestetään. Yrittäjyyskokeilujen kalustehankinnat käsitellään tapauskohtaisesti.

Tukea voi hakea kertaluonteisesti myös myytävien tuotteiden valmistusta varten tarvittaviin tarvikkeisiin, esimerkiksi leivontatarvikkeisiin (esim. nuoret leipovat myyjäisiin ja saavat pitää tuotot itsellään), sukka- tai myssylankoihin tai muihin vastaaviin tarvikkeisiin ja materiaaleihin.

 

 

Kuka voi hakea tukirahaa?

Projekteihin

 • Vähintään kolmen 10–25 – vuotiaan nuoren ryhmä, jossa on mukana vähintään kahden eri perheen nuoria
 • Ryhmällä tulee olla nimetty yhteyshenkilö, joka on yksi ryhmäläisistä
 • Ryhmällä tulee olla nimetty täysi-ikäinen vastuuhenkilö, joka tukee nuoria projektin toteuttamisessa ja raportoinnissa, mikäli ryhmä koostuu alaikäisistä (alle 18-vuotiaista)

Yrittäjyyskokeiluihin

 • Vähintään yksi 13–29-vuotias nuori tai nuorten ryhmä (hakija voi olla 12-vuotias hakuhetkellä, jos täyttää 13 vuotta kuluvan vuoden aikana)
 • Hakija voi olla esimerkiksi aloittava 4H-yrittäjä, Nuori Yrittäjä, kevytyrittäjä tai kevytyrittäjäpalvelun käyttäjä
 • 13–17-vuotiaalle nuorelle tai nuorten ryhmälle tarvitaan mukaan täysi-ikäinen vastuuaikuinen
 • Yrittäjyyskokeilu voi olla esimerkiksi Pop-Up-myyntiä, viikonloppukioski tai keino työllistää itsensä kesäksi

Minkä verran voi saada tukirahaa?

 • Projektille tai yrittäjyyskokeilulle on mahdollisuus saada tukirahaa 100-300 euroa
 • Tukea saa ennakkoon 80% hyväksytylle projektille ja raportin jälkeen loput 20%. Esimerkiksi jos projekti maksaa 300 euroa, tukea saa ennakkoon 240 euroa ja raportoinnin jälkeen 60 euroa.
 • Jos kustannukset ovat yli 300 euroa, omaa rahaa voi tarvita. Jos projekti maksaa esimerkiksi 400 euroa, ja avustusta on myönnetty 300 euroa, niin omaa tarvitaan 100 euroa.Omaa rahaa voi hankkia esim. Ravintolapäivällä, kesäkioskilla, yrityskokeilulla tai hakemalla muuta rahoitusta (esimerkiksi Mahis tai Itse tehty-raha)
  • Tietyillä kriteereillä tukea voi saada jopa 500 euroa. Alla kriteerit lisärahoitukselle.

Tukea voi saada lisää jopa 200 euroa, jos näistä vähintään yksi on huomioitu:

 • Mukana on useamman kunnan nuoria
 • Projekti tai kokeilu tehdään yhteistyössä paikallisen toimijan, esimerkiksi kyläyhdistyksen, yrityksen, koulun tai järjestön kanssa
 • Projekti tai kokeilu oivaltavaa tai yhdistelee asioita uudella tavalla
 • Ottaa huomioon kestävän kehityksen, kierrätettävyyden tai ympäristövaikutukset
 • Toimii hyvänä esimerkkinä muille nuorille tai nuorten ryhmille
 • Toiminnasta on mahdollista tulla pysyvää

Miten haet tukirahaa?

 • Rahoitusta haetaan lomakkeen kautta, muistathan liittää mukaan budjetin eli arvion projektin menoista ja tuloista! https://www.pohjoisinlappi.fi/nuorisoleader/haku-raportointi/
 • Hakuaika on jatkuva ja hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Uudet hakijat ovat etusijalla, jos hakemuksia tulee paljon.
 • Jos projekti on osa suurempaa kokonaisuutta (esimerkiksi projektiin tarvittaisiin yli 2 000 euroa), tulee NuorisoLeader-rahoitusta hakea selkeään, omaan osa-alueeseen.
 • Jos projektissa kerätään varoja, tulojen käytöstä tulee kertoa. Yrittäjyyskokeilun kohdalla tulee kertoa arvio tuotosta.
 • Leader Pohjoisimman Lapin edustajat tekevät päätökset projektien ja kokeilujen rahoittamisesta ja varaavat itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä hakemuksen.
 • Päätöksestä kerrotaan hakijalle ja raha maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille kahden viikon sisällä päätöksestä.
 • Jos projekti ei toteudukaan, raha on palautettava kokonaan Leader Pohjoisin Lappi ry:lle.
 • Jos projektista jää rahaa yli, se tulee palauttaa Leader Pohjoisin Lappi ry:lle. Yrittäjyyskokeilun tuotto jää nuorelle tai nuorten ryhmälle, koska tarkoituksena on kannustaa kokeilemaan yrittäjyyttä.

Mihin EI saa tukirahaa?

 • Hakijan tai hakijaryhmän omiin palkkioihin tai palkkaan, päivärahoihin ja puhelinkuluihin. Matkakulut harkitaan tapauskohtaisesti.
 • Jo olemassa olevaan toimintaan ja jo aloitettuihin projekteihin.
 • Tukea ei saa suoraan eteenpäin myytävien tuotteiden hankintaan
 • Välineisiin, joiden hankinta on jo jonkin muun tahon (esimerkiksi koulu tai yhdistys) vastuulla.
 • Ostos- tai virkistysmatkoihin. Osallistumis- tai kurssimaksut harkitaan tapauskohtaisesti.

Miten raportoit?

 • Raportin voi tehdä monella tavalla, voitte esimerkiksi koota tubevideon, striimin, kirjoittaa blogia tai muuta tekstiä. Raportista tulee selvitä, mitä rahalla on tehty, milloin on tehty ja mitä vaikutuksia sillä on ollut.
 • Raportointi tehdään sähköisesti lomakkeen kautta https://www.pohjoisinlappi.fi/nuorisoleader/haku-raportointi/
 • Projekti ja kokeilu raportoidaan kuukauden sisällä sen päättymisestä. Raportoinnin yhteydessä esitetään toteutuneet tulot ja menot sekä kuitit menoista.
 • Raportointiaikaa voidaan erikseen sovitusti jatkaa, mutta myönnetty raha peritään takaisin, jos raportti jää tekemättä.
 • Leader Pohjoisin Lappi voi käyttää raportoinnin kuvia tai muuta materiaalia viestiessään toiminnasta.