Siirry tästä takaisin Leader Pohjoisimman Lapin sivuille (ja tutustu myös muuhun toimintaan)

Tavoitteena on tehdä Leader-toimintaa ja sen mahdollisuuksia tutuksi alueen nuorille sekä kannustaa nuoria käynnistämään

 • projekteilla uutta, omaehtoista vapaa-ajantoimintaa
 • kehittämään itse omaa kotiseutuaan ja tehdä projektimaista toimintatapaa tutuksi
 • pieniä, paikallisia yrittäjyyskokeiluja sekä kokeilla itsensä työllistämistä ohjatusti

Hei te kaikki luokkaretkiryhmät! NuorisoLeader-tukea on mahdollista hakea esimerkiksi myytävien tuotteiden materiaaleihin, myyjäisten tila- ja pöytävuokriin. Jos haluatte hakea tukea retkeen liittyvään muuhun toimintaan tai ohjelmaan, ottakaa yhteyttä!

 

Lataa säännöt PDF-tiedostona

Mihin voi hakea?

NuorisoLeader-rahoitusta voi saada projekteille ja kokeiluille, joiden toteuttamisessa nuorilla on aktiivinen rooli. Projektien ja kokeilujen tulee olla nuorten ideoimia ja suunnittelemia ja joiden toteutuksen ja raportoinnin tekevät myös nuoret itse. Projektin teema on vapaa, yrittäjyyskokeilut käsitellään tapauskohtaisesti. Projektin tai kokeilun tulee olla toteutettavissa sekä päihteettömiä ja hyödyttää Leader Pohjoisimman Lapin alueen nuoria.

Saatu raha on käytettävä siihen, mihin se on haettu! Tukea voi käyttää esimerkiksi tilavuokraan, yhteisiin välineisiin, mainostamiseen, tuotekehitykseen ja testaukseen tai pieniin investointeihin.

Päivitys sääntöihin: Projektiryhmä voi hakea tukea kertaluonteisesti myös tarvikkeisiin myytävien tuotteiden valmistusta varten, esimerkiksi leivontatarvikkeisiin, sukka-tai myssylankoihin tai muihin vastaaviin tarvikkeisiin ja materiaaleihin.

 

 

Kuka voi hakea?

Projekteihin

 • vähintään kolmen 10-25 – vuotiaan nuoren ryhmä, mukana vähintään kahden eri perheen nuoria
 • ryhmällä tulee olla nimetty vastuuhenkilö, joka on yksi ryhmäläisistä
 • ryhmällä tulee olla nimetty aikuinen yhteyshenkilö tukemaan nuoria projektin toteuttamisessa ja raportoinnissa

Yrittäjyyskokeiluihin

 • vähintään yksi 13-29-vuotias nuori tai nuorten ryhmä
 • hakija voi olla aloittava 4H-yrittäjä, Nuori Yrittäjä, kevytyrittäjä tai kevytyrittäjäpalvelun käyttäjä
 • vastuuaikuinen/mentori ainakin 13-17-vuotiaalle nuorelle tai nuorten ryhmälle tarvitaan myös mukaan
 • Yrittäjyyskokeilu voi olla esimerkiksi Pop-Up-myyntiä, viikonloppukioski, Y-tunnuksen kautta tehtävää toimintaa tai 4H-kokeiluyrittäjyyttä

Mitä saa?

 • Projektille tai kokeilulle voi saada avustusta 100-300 euroa.
 • Omaa rahaa ei tarvitse pienempiin projekteihin, joiden kustannukset ovat korkeintaan 100-200 euroa.
 • Jos kustannukset ovat yli 200 euroa, omaa rahaa voi tarvita. Jos projekti maksaa esimerkiksi 400 euroa, avustusta voi saada enintään 300 euroa. Omaa rahaa tarvittaisiin ainakin100 euroa. Omaa rahaa voi hankkia esim. Ravintolapäivällä, kesäkioskilla, yrityskokeilulla tai hakemalla muuta rahoitusta (esimerkiksi Mahis tai Itse tehty-raha)
 • Tukea saa 80% ennakkoon ja 20% raportin jälkeen, esimerkiksi projektin maksaessa 300 euroa, tukea saa ennalta 240 euroa.
 • Projektien kaluste- ja välinehankinnoissa (esimerkiksi yhteiset harrastusvälineet) on kerrottava, missä hankintoja säilytetään, miten niiden yhteinen käyttö onnistuu ja miten niiden huolto järjestetään. Yrittäjyyskokeilujen kalustehankinnat käsitellään tapauskohtaisesti.

Tukea voi saada lisää enintään 200 euroa, jos näistä vähintään yksi on huomioitu:

 • Mukana on useamman kunnan nuoria
 • Projekti tai kokeilu tehdään yhteistyössä paikallisen toimijan, esimerkiksi kyläyhdistyksen, yrityksen, koulun tai järjestön kanssa.
 • On oivaltavaa tai yhdistelee asioita uudella tavalla
 • Ottaa huomioon kestävän kehityksen, kierrätettävyyden tai ympäristövaikutukset
 • Toimii hyvänä esimerkkinä muille nuorille tai nuorten ryhmille
 • Toiminnasta on mahdollista tulla pysyvää

Miten haet?

 • Rahoitusta haetaan lomakkeen kautta, muistathan liittää mukaan budjetin eli arvion projektin menoista ja tuloista! https://www.pohjoisinlappi.fi/nuorisoleader/haku-raportointi/
 • Hakuaika on jatkuva ja hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Uudet hakijat ovat etusijalla, jos hakemuksia tulee paljon.
 • Jos projekti on osa suurempaa kokonaisuutta (esimerkiksi projektiin tarvittaisiin yli 2 000 euroa), tulee rahoitusta hakea selkeään, omaan osa-alueeseen.
 • Jos projektissa kerätään varoja, tulojen käytöstä tulee kertoa. Yrittäjyyskokeilun kohdalla tulee kertoa arvio tuotosta.
 • Leader Pohjoisimman Lapin edustajat tekevät päätökset projektien ja kokeilujen rahoittamisesta ja varaavat itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä hakemuksen.
 • Päätöksestä kerrotaan hakijalle ja raha maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille kahden viikon sisällä päätöksestä.
 • Jos projekti ei toteudukaan, raha on palautettava kokonaan Leader Pohjoisin Lappi ry:lle.
 • Jos projektista jää rahaa yli, se tulee palauttaa Leader Pohjoisin Lappi ry:lle. Yrittäjyyskokeilun tuotto jää nuorelle tai nuorten ryhmälle, koska tarkoituksena on kannustaa kokeilemaan yrittäjyyttä.

Mihin EI saa?

 • Hakijan tai hakijaryhmän omiin palkkioihin tai palkkaan, päivärahoihin ja puhelinkuluihin. Matkakulut harkitaan tapauskohtaisesti.
 • Jo olemassa olevaan toimintaan ja jo aloitettuihin projekteihin.
 • Tukea ei saa suoraan eteenpäin myytävien tuotteiden hankintaan
 • Välineisiin, joiden hankinta on jo jonkin muun tahon (esimerkiksi koulu tai yhdistys) vastuulla.
 • Ostos- tai virkistysmatkoihin. Osallistumis- tai kurssimaksut harkitaan tapauskohtaisesti.

Miten raportoit?

 • Raportin voi tehdä monella tavalla, voitte esimerkiksi koota tubevideon, striimin, kirjoittaan blogia tai muuta tekstiä. Siitä tulee selvitä, mitä rahalla on tehty, milloin on tehty ja mitä vaikutuksia sillä on ollut.
 • Raportoinnin voi tehdä myös sähköisesti lomakkeen kautta https://www.pohjoisinlappi.fi/nuorisoleader/haku-raportointi/
 • Projekti ja kokeilu raportoidaan kuukauden sisällä sen päättymisestä. Raportoinnin yhteydessä esitetään toteutuneet tulot ja menot sekä kuitit menoista.
 • Raportointiaikaa voidaan erikseen sovitusti jatkaa, mutta myönnetty raha peritään takaisin, jos raportti jää tekemättä.
 • Leader Pohjoisin Lappi voi käyttää kuvia tai muuta materiaalia kertoakseen toiminnasta.