Siirry tästä takaisin Leader Pohjoisimman Lapin sivuille (ja tutustu myös muuhun toimintaan)

NuorisoLeader-tukirahan tavoitteena on kannustaa nuoria toteuttamaan ideoitaan ja tukea nuorten toimintaa paikallisesti Leader Pohjoisimman Lapin alueella.

Tukirahalla halutaan kannustaa nuoria käynnistämään

 • projekteilla uutta ja omaehtoista vapaa-ajantoimintaa
 • kehittämään itse omaa kotiseutuaan ja tutustua projektimaiseen toimintatapaan

 

Säännöt NuorisoLeader-tukirahan hakemiseen PDF-tiedostona

Mihin voi hakea tukirahaa?

NuorisoLeader-tukirahaa voi saada projekteille, joiden toteuttamisessa aktiivinen rooli on nuorilla. Projektien tulee olla nuorten ideoimia ja suunnittelemia, sekä toteutuksesta ja raportoinnista vastaavat myös nuoret itse. Projektin tulee olla toteutettavissa oleva ja sen tulee olla hyödyllinen Leader Pohjoisimman Lapin alueen nuorille. Projektin tulee olla aina päihteetön.

Saatu raha tulee käyttää siihen tarkoitukseen, mitä varten se on haettu. Tukea voi käyttää esimerkiksi tilavuokraan, välineisiin, mainostamiseen, tuotekehitykseen ja testaukseen tai pieniin investointeihin.

Projektien kaluste- ja välinehankinnoissa (esimerkiksi yhteiset harrastusvälineet) on kerrottava, missä hankintoja säilytetään, miten niiden yhteinen käyttö onnistuu ja miten niiden huolto järjestetään. 

Tukea voi hakea kertaluonteisesti myös myytävien tuotteiden valmistusta varten tarvittaviin tarvikkeisiin, esimerkiksi leivontatarvikkeisiin (esim. nuoret leipovat myyjäisiin ja saavat pitää tuotot itsellään), sukka- tai myssylankoihin tai muihin vastaaviin tarvikkeisiin ja materiaaleihin.

 

 

Kuka voi hakea tukirahaa?

Projekteihin

 • Vähintään kolmen 10–25 – vuotiaan nuoren ryhmä, jossa on mukana vähintään kahden eri perheen nuoria
 • Ryhmällä tulee olla nimetty yhteyshenkilö, joka on yksi ryhmäläisistä
 • Ryhmällä tulee olla nimetty täysi-ikäinen vastuuhenkilö, joka tukee nuoria projektin toteuttamisessa ja raportoinnissa, mikäli ryhmä koostuu alaikäisistä (alle 18-vuotiaista)

Minkä verran voi saada tukirahaa?

 • Projektille on mahdollisuus saada tukirahaa 100 – 300 euroa
 • Tukea saa ennakkoon 80 % hyväksytylle projektille ja raportin jälkeen loput 20 %. Esimerkiksi jos projekti maksaa 300 euroa, tukea saa ennakkoon 240 euroa ja raportoinnin jälkeen 60 euroa.
 • Jos kustannukset ovat yli 300 euroa, omaa rahaa voi tarvita. Jos projekti maksaa esimerkiksi 400 euroa, ja avustusta on myönnetty 300 euroa, niin omaa tarvitaan 100 euroa. Omaa rahaa voi hankkia esim. Ravintolapäivällä, kesäkioskilla, yrityskokeilulla tai hakemalla muuta rahoitusta (esimerkiksi Mahis tai Itse tehty-raha)
  • Tietyillä kriteereillä tukea voi saada jopa 500 euroa. Alla kriteerit lisärahoitukselle.

Tukea voi saada lisää jopa 200 euroa, jos näistä vähintään yksi on huomioitu:

 • Mukana on useamman kunnan nuoria
 • Projekti tehdään yhteistyössä paikallisen toimijan, esimerkiksi kyläyhdistyksen, yrityksen, koulun tai järjestön kanssa
 • Projekti oivaltavaa tai yhdistelee asioita uudella tavalla
 • Projekti ottaa huomioon kestävän kehityksen, kierrätettävyyden tai ympäristövaikutukset
 • Toimii hyvänä esimerkkinä muille nuorille tai nuorten ryhmille
 • Toiminnasta on mahdollista tulla pysyvää

Miten haet tukirahaa?

 • Rahoitusta haetaan lomakkeen kautta, muistathan liittää mukaan budjetin eli arvion projektin menoista ja tuloista! https://www.pohjoisinlappi.fi/nuorisoleader/haku-raportointi/
 • Hakuaika on jatkuva ja hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Uudet hakijat ovat etusijalla, jos hakemuksia tulee paljon.
 • Jos projekti on osa suurempaa kokonaisuutta (esimerkiksi projektiin tarvittaisiin yli 2 000 euroa), tulee NuorisoLeader-rahoitusta hakea selkeään, omaan osa-alueeseen.
 • Jos projektissa kerätään varoja, tulojen käytöstä tulee kertoa.
 • Leader Pohjoisimman Lapin toiminnanjohtaja tekee päätökset projektien ja kokeilujen rahoittamisesta ja varaa itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä hakemuksen.
 • Päätöksestä kerrotaan hakijalle ja raha maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille kahden viikon sisällä päätöksestä.
 • Jos projekti ei toteudukaan, raha on palautettava kokonaan Leader Pohjoisin Lappi ry:lle.
 • Jos projektista jää rahaa yli, se tulee palauttaa Leader Pohjoisin Lappi ry:lle. 

Mihin EI saa tukirahaa?

 • Hakijan tai hakijaryhmän omiin palkkioihin tai palkkaan, päivärahoihin ja puhelinkuluihin. Matkakulut harkitaan tapauskohtaisesti.
 • Jo olemassa olevaan toimintaan ja jo aloitettuihin projekteihin.
 • Tukea ei saa suoraan eteenpäin myytävien tuotteiden hankintaan
 • Välineisiin, joiden hankinta on jo jonkin muun tahon (esimerkiksi koulu tai yhdistys) vastuulla.
 • Ostos- tai virkistysmatkoihin. Osallistumis- tai kurssimaksut harkitaan tapauskohtaisesti.

Miten raportoit?

 • Raportin voi tehdä monella tavalla, voitte esimerkiksi koota tubevideon, striimin, kirjoittaa blogia tai muuta tekstiä. Raportista tulee selvitä, mitä rahalla on tehty, milloin on tehty ja mitä vaikutuksia sillä on ollut.
 • Raportointi tehdään sähköisesti lomakkeen kautta https://www.pohjoisinlappi.fi/nuorisoleader/haku-raportointi/
 • Projekti ja kokeilu raportoidaan kuukauden sisällä sen päättymisestä. Raportoinnin yhteydessä esitetään toteutuneet tulot ja menot sekä kuitit menoista.
 • Raportointiaikaa voidaan erikseen sovitusti jatkaa, mutta myönnetty raha peritään takaisin, jos raportti jää tekemättä.
 • Leader Pohjoisin Lappi voi käyttää raportoinnin kuvia tai muuta materiaalia viestiessään toiminnasta.