Yhteinen kevätretki

Kevätretkiryhmä, Kemijärvi

Ryhmä kemijärveläisiä yläkoululaisia suunnitteli yhteistä retkeä Rovaniemelle koulujen päättyessä. 

Tämän yhteisen retken tutustumiskohteeksi valikoitui museo- ja tiedekeskus Arktikum, jotta he saisivat samalla tietoa Pohjois-Suomen historiasta, kulttuurista ja luonnosta. Keskuksen vierailun tavoitteiksi ryhmäläiset valitsivat oman asuinalueen ja sen ammattien arvostuksen lisäämisen, tiedon lisäämisen ilmastonmuutoksen vaikutuksesta alueelle ja sen ammatteihin sekä yleissivistyksen laajentamisen. 

Nämä tavoitteet myös pääosin toteutuivat; Lapin elinkeinoista, alkuperäiskansoista, luonnosta ja historiasta sekä ilmastonmuutoksesta ryhmä sai hyvin tietoa, vaikka luontokuvanäyttely puuttuikin. Revontulihuone sekä jääluola jäivät kierrokselta vielä erityisesti mieleen!