Sallan lukio Oulussa

Sallan lukion opiskelijakunta, Salla
kuva: Sallan lukion oppilaat

Sallan lukion opiskelijakunnan tavoitteena oli tutustua opintoihin sekä oppimisympäristöön Oulun korkeakouluissa Avointen ovien päivän yhteydessä 7.-8.11.2018. Opiskelijat suunnittelivat etukäteen itselleen tutustumiskohteet ja alat ammattikorkeakoulun sekä yliopiston osalta. Tekniikan alan sekä sosiaali- ja terveysalan eri linjat kiinnostivat erityisen paljon ammattikorkeakoulun puolella, yliopistolla kiinnostusta saivat logopedian, lääketieteen, biokemian ja tekniikan alan koulutusohjelmat. 

Muutaman opiskelijan kommentteja opintomatkasta:

”Sain tietoa aloista, joista en ennen reissua tiennyt lähes mitään. Matka myös herätti mielenkiintoa muutamia aloja kohtaan ja nyt tulevaisuuden suunnitelmani ovat selkeämmät.”

”Löysin AMK:lta itseäni kiinnostavan alan.” , ” Yllätyin konetekniikasta ja että kuinka mielenkiintoinen se oli.”

” Sain paljon tietoa eri aloista ja erityisesti yliopiston esittelypäivä oli todella onnistunut. Matka selkeytti paljon omia suunnitelmia. Esittelyiden myötä sain uusiakin vaihtoehtoja.”