Arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä 3306F