Vastaavasti yleishyödyllisen hankkeen hakijan on hyvä suunnitella hanketta siten, että mahdollisimman moni pääsee vaikuttamaan ja kertomaan näkemyksiä suunnitelmaan, jolloin siinä tehtäviin toimenpiteisiin on alueella sitouduttu.

Yhdistyksen henkilöstö auttaa hankkeen suunnittelu- ja hakuprosessissa.
Alla on hankkeita ohjaavaa lainsäädäntöä ja lomakkeita sekä hankesuunnitelmapohja. Hanketukea haetaan sähköisen Hyrrä-palvelun kautta, mutta ennen hyrrään menoa voi monia asiakirjoja valmistella.

Hanketoimijan käsikirja

  • Yleishyödyllinen hankkeen hakijalle
  • Yrityshankkeen hakijalle
Kehittämishanke jaetaan kehittämiseen ja investointeihin. Hankkeilla on eri tukiprosentti, joten haku tapahtuukin erillisillä hakemuksilla. Investoinneiksi luetaan mm. rakentaminen ja kone-, laite- ja irtaimistohankinnat. Kehittäminen on usein palkka- tai ostopalvelutyötä.
 

Hankkeita ohjaavia säädöksiä

https://www.maaseutu.fi/fi/maaseutuohjelma/laki/Sivut/default.aspx

Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta 28/2014

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140028

Valtioneuvoston asetus maaseudun hankeneuvonnan tukemisesta

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141174

Yleisohje hanketuen haulle

Kehittämishanketuen hakemuksen täyttöohjeet, 3306A

Lataa Hankesuunnitelma kehittämishanke (muokattavassa muodossa)

Lataa Hankesuunnitelma kehittämishanke (ei muokattavassa muodossa)

Lataa Hankesuunnitelma investointihanke(muokattavassa muodossa)

Lataa Hankesuunnitelma investointihanke (ei muokattavassa muodossa)

Hankkeen talkootyöstä tehdään suunnitelma kuukausitasolla hakuvaiheessa. Arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä 3306F

Ohjausryhmän voi nimetä yli  50 000€ hankkeisiin. Ohjausryhmän jäseniltä tulee olla suostumus hakuvaiheessa Ohjausryhmän suostumus

Yrityshankkeen hakijalle lisää tietoa löydät yritystukien sivulta.

Liiketoimintasuunnitelman voit laatia esimerkiksi seuraavassa palveluissa. Tutustu palveluihin ja etsi itsellesi sopivin vaihtoehto

Lataa tästä kannattavuuteen ja maksuvalmiuteen liittyvät lomakkeet

Hankkeen suunnittelun tueksi Hankesuunnitelma. Huomaathan, että tiedot tulee siirtää erikseen Hyrrään

Yleistietoa hakemuksen täyttöön Yritystukihakemuksen täyttöohje 3305

Yrityshankkeita ohjaavia säädöksiä ja määräykset

https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/maaseutuohjelma/

Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta 28/2014

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140028

Valtioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150080