Haemme toiminnanjohtajaa!

Yhdistyksen toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöhallinnosta sekä yhdistyksen kehittämisestä muun henkilöstön kanssa. Tehtäviin kuuluu mm. verkostoyhteistyö, hankevalmistelu erityisesti yritystukien osalta ja toiminnan seuranta. Toiminnanjohtaja valmistelee asiat hallituksen käsittelyyn.

Toiminnanjohtajan tehtävä vaatii kokonaisuuksien hallintaa, kykyä strategiseen johtamiseen ja valmiutta joustaviin työaikoihin. Tehtävään edellytetään vähintään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, käytännön kokemusta esihenkilötyöskentelystä, kiitettävää it-osaamista sekä hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja ja hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa ja sujuvaa englannin kielen taitoa. Eduksi luetaan aluetuntemus ja paikallisten elinkeinojen monipuolinen tuntemus, yritystoiminnan ja rahoituksen tuntemus, kyky strategiseen johtamiseen ja EU-osarahoitteisten hankkeiden tuntemus. Lisäksi eduksi katsotaan johtamiseen liittyvän täydennyskoulutuksen suorittaminen. Tehtävän hoito edellyttää itsenäistä työotetta, oman auton käyttöä ja valmiutta ilta- ja viikonlopputyöskentelyyn.

Työehdoissa noudatetaan soveltuvin osin AVAINTES:a ja 6:n kuukauden koeaikaa. Tehtävässä on kokonaistyöaika ja enimmäispalkka on 4 500 € kuukaudessa riippuen hakijan kokemuksesta. Toiminnanjohtajan toimipaikka on Sodankylässä, mutta hakijalla on mahdollisuus esittää toimipaikaksi myös muuta paikkakuntaa Leader Pohjoisin Lappi ry:n toiminta-alueella. Työt alkavat 9.10.2023 tai sopimuksen mukaan.

Laita hakemus, ansioluettelo ja palkkatoivomus 24.8.2023 klo 16:00 mennessä maria.alatalo@pohjoisinlappi.fi. Mahdolliset haastattelut järjestetään torstaina 7.9.2023.

Lisätietoja tehtävästä toiminnanjohtaja Henna Kontsas 040 760 4108, kehittämispäällikkö Annika Kostamo 0401349940 tai varapuheenjohtaja Tapio Kukkola 040 051 2114.

Haemme Kalaleader-aktivaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen!

Lapin Kalaleader toimii elinkeinokalatalouden hyväksi ja kehittää elinkeinokalataloutta Inarin, Sodankylän, Kemijärven sekä Pellon kuntien alueilla. Kalaleaderin kautta voi saada rahoitusta elinkeinokalatalouden kehittämis- ja koulutushankkeisiin. Lapin Kalaleader toimii Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta saadulla rahoituksella ja on hallinnollinen osa Leader Pohjoisin Lappi ry:n toimintaa.

Aktivaattorin pääasiallinen tehtävä on huolehtia Lapin Kalaleaderin kehittämisstrategian toteuttamisesta. Työ sisältää mm. kuntien, oppilaitosten ja yhdistysten aktivoimista kehittämishankkeiden ideointiin. Tehtävään kuuluu myös yrittäjien ja toimijoiden avustaminen muista rahastoista haettavien investointihakemusten laadinnassa sekä aloittavien yrittäjien auttaminen mm. liiketoimintasuunnitelmien tekemisessä.

Aktivaattorin tehtävä on kokoaikainen. Osa työajasta koostuu Kalaleader tehtävistä ja osa Leader Pohjoisin Lappi ry:n hallinnoimista, ensisijaisesti vesistökunnostuksiin ja ympäristönhoitoon liittyvistä hankkeista.

Aktivaattorin työpiste sijaitsee Sodankylässä, Inarissa tai Kemijärvellä hakijan toiveen mukaisesti.

Työ alkaa viimeistään 1.11.2023 ja kestää 31.12.2027 asti. Tehtävässä sovelletaan Avainta-työehtosopimusta ja 6kk koeaikaa.

Työ edellyttää vähintään tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, elinkeinokalatalouden ja hanketoiminnan tuntemusta, hyviä tietoteknisiä taitoja, hyvää kirjallista ja suullista esityskykyä sekä valmiutta toimia englannin kielellä kansainvälisissä hankkeissa. Lisäksi hakijalla tulee olla ajokortti, mahdollisuus oman auton käyttöön sekä valmius toimia iltaisin ja viikonloppuisin. Eduksi luetaan yhteistyökyky ja itsenäinen työote.

Laita hakemus, ansioluettelo ja palkkatoivomus 31.8.2023 klo 16:00 mennessä maria.alatalo@pohjoisinlappi.fi.

Lisätietoja tehtävästä toiminnanjohtaja Henna Kontsas 040 760 4108 henna.kontsas@pohjoisinlappi.fi