Markku Ahonen keskustelee puolalaisten kanssa kalan savustamisesta

Leader-yhdistyksen hallinnoimalla Lapin Kalaleaderilla on ollut vuosina 2019-2022 kahden puolalaisen kalatalousryhmän kanssa yhteishanke, jossa lappilaista kalastustekniikkaa on viety Puolaan. Sikäläiset ammattikalastajat kävivät kesällä 2019 Lokassa tutustumassa pyyntimenetelmiin, ja hankkeen puitteissa Puolaan ostettiin lokkalaisia pyydyksiä. Puolassa näitä uusia menetelmiä käytetään jo hoitokalastuksissa, ja huhtikuussa 2022 pidetyn koulutuksen jälkeen myös ammattikalastajat ovat ottaneet ne käyttöönsä.

Hankkeen loppukonferenssi pidettiin 30.5.2022 Zegrzynskyn tekojärven rannalla sijaitsevassa Serockin pikkukaupungissa, jossa hankepartnerina myös olleella Puolan vapaa-ajankalastajien keskusjärjestöllä on koulutus- ja majoitustilat. Toiminnanjohtaja Henna totesi avajaispuheessaan, että hanke on tuottanut käytännön tuloksia ja herättänyt huomiota ympäri EU:ta. Kalaleaderin aktivaattori Markku loi lyhyen katsauksen Lapin kaupalliseen kalastukseen.

Puolassa on suurena ongelmana, että vapaa-ajan kalastajat eivät hyväksy kaupallista kalastusta. Professori Piotr Hliwa totesi esitelmässään, että kun kaupallinen kalastus tapahtuu näillä uusilla pyyntimenetelmillä, se on samalla kaikille hyödyllistä kalavesien hoitoa. Kun virkistyskalastajat keskittyvät isojen petokalojen kalastukseen, vinoutuu kalaston rakenne, jos ammattikalastajat eivät pyydä särkikaloja rysillä ja loukuilla. Loppukeskustelussa virkistyskalastajien edustaja myönsi, että nyt esitettyjen tietojen perusteella molemmat kalastusmuodot sopivat Puolan sisävesille. Puolalaisten hankkeellemme keksimä nimi oli ’Fishing intelligently – FIN’, ja tulosten perusteella nimi oli oikein osuva.

Matkan aikana keskusteltiin Leader Pohjoisin Lappi ry:n ja puolalaisten ryhmien tulevasta hankeyhteistyöstä. Molemmat osapuolet olivat sitä mieltä, että yhteistyötä kannattaa tulevalla ohjelmakaudella tiivistää. Kalaleaderilla on jo valmisteilla kalankäsittelyyn liittyvä koulutushanke, maaseutupuolella yhteisiä mielenkiinnon kohteita ruvetaan kartoittamaan. Ainakin kylätoimintaan ja lähiruokaan liittyvät aiheet kiinnostavat molempia osapuolia.

Na sdrowie!