Puolassa järjestettiin huhtikuun alussa pyydyskoulutus, jossa kalastajat ympäri Puolaa pääsivät harjoittelemaan lokkalaisten katiskojen ja loukkujen käyttöä. Pyydyskoulutus on osa Lapin Kalaleaderin ja kahden puolalaisen kalaryhmän yhteistä Fishing Intelligently eli FIN -hanketta. Sen tavoitteena on viedä Suomesta Puolaan tietoa nykyaikaisesta pyydystekniikasta, joka mahdollistaa kestävän kalastuksen.

Hanke alkoi vuonna 2019, kun ryhmä puolalaisia ammattikalastajia oli Lokassa opiskelemassa siikaloukkujen, haukirysien ja katiskoiden käyttöä ja huippuluokan lokkalaista kalan käsittelyä. Syksyllä 2019 puolalaiset ostivat näitä Lokassa tehtyjä pyydyksiä, ja tarkoitus oli, että keväällä 2020 Lokan kalastajat menevät Puolaan opastamaan niiden käyttöä sikäläisissä vesissä.

Pandemian takia Puolan reissu on siirtynyt. Lokassa opissa käyneet puolalaiset ovat kuitenkin omin päin opetelleet käyttämään pyydyksiä järvillään ja patoaltaillaan. Kun pandemiarajoitukset Puolassa huhtikuun 2022 alussa hellittivät, järjestettiin isolla Zegrzynskyn tekojärvellä käytännön pyydyskoulutus. Kouluttajina toimivat Lokassa oppinsa saaneet sikäläiset kalastajat ja Lapin Kalaleaderin aktivaattori Markku Ahonen.

Lokkalaiset pyydykset toimivat hyvin Puolan rehevissä järvissä. Haukirysän tyyppinen pyydys siellä toki tunnettiin entuudestaan, mutta loukku ja katiska olivat tuntemattomia. Lapissa loukuilla pyydetään pääasiassa siikaa, Puolassa saalis koostuu särjistä, lahnoista ja kuhista. Eksoottisempiakin saaliita saadaan: maaliskuun lopulla oli loukusta löytynyt 2,20 m pitkä monni. Paras kertasaalis on ollut 3 000 kg lahnaa. Katiskat pyytävät ahventa ja särkeä kuten Suomessakin.

Puolalaiset ovat alkaneet rakentaa katiskoita ja loukkuja, ja niiden käyttö on leviämässä ympäri Puolaa. Seuraavaksi sikäläisiä kiinnostaisi oppia enemmän korkealaatuista lappilaista kalan käsittelyä. Mikäpä ettei, kokemukset yhteistyöstä ovat rohkaisevia!

Lue myös Lapista kaupallisen kalastuksen mallia maailmalle -juttu Lapin Keinon sivuilta.

Koulutusporukkaa.
Loukun kokua.
Kalastajat tutustuvat loukun rakenteeseen.