Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt Lapin Kalaleaderin kehittämisstrategian vuosille 2022–2027 ja myöntänyt toimintaan 900 000 euron rahoituksen. Uusi rahoitus on käytettävissä, kunhan EU:n komissio on hyväksynyt Euroopan meri-, kala- ja vesiviljelyrahaston Suomen toimintaohjelman. Ministeriön mukaan tämä voi tapahtua jo keväällä, mutta viimeistään alkusyksystä 2022. Kehittämishankkeita voi tietenkin jo suunnitella, ja apua tähän työhön antaa Markku Ahonen, 040 704 094 tai markku.ahonen@pll.fi.

Lapin Kalaleaderin toiminta jatkuu vanhalla rahoituksella siihen saakka, että uudet rahat ovat käytettävissä. Markkuun voit ottaa yhteyttä, jos olet kiinnostunut kalastuksesta elinkeinona tai vaikkapa lisätulojen lähteenä. Markulta saat tietoa myös rahoitukseen liittyvistä asioista, kuten investointituista.