EU:n komissio on hyväksynyt Sodankylän kunnan hallinnoiman ja Lapin kalatalouden toimintaryhmän rahoittaman uusien kalastajien rekrytointihankkeen Good Practice -hankkeeksi. Good Practice-hankkeisiin kootaan kalataloutta edistäviä, EU:n alueella monistettavissa olevia hankkeita.

EU:n komission julkaisun mukaan hankkeessa toteutettu koulutusmalli mukailee kisälli-mestari-mallia, mutta poikkeaa siitä siten, että kokeneemmat kalastajat ovat ottaneet koulutusvastuuta omien erityisosaamisiensa mukaan. Kokeneiden kalastajien sitoutuneisuus on korvaamattomassa asemassa tämän kaltaisen rekrytoinnin ja koulutuksen toteutuksessa. Tärkeässä roolissa on myös kalastajien, kunnan, työvoimaviranomaisten ja FLAG- eli kalatalouden toimintaryhmän välinen yhteistyö.

Hankkeessa rekrytoidun kalastajan ajatuksia voit lukea edellisestä artikkelistamme.