Miksi yrittäjyyden tukeminen on tärkeää?

Yrittäjyys luo maaseudulle nostetta ja elinvoimaisuutta lisäten palveluja ja työpaikkoja. Paikallisiin ihmisiin ja elinkeinoihin pohjautuvana sitä ei voi kukaan viedä alueelta pois. Leader – toiminta tarjoaa pienimmillekin yrityksille tilaisuuden saada neuvontaa, opastusta ja tukea investointeihin ja kehittämiseen.

Tavoitteenamme Leader Pohjoisimmassa Lapissa on yrittäjyyden kehittäminen, uusien palveluiden ja tuotteiden luominen sekä yrittäjien yhteistyön lisääminen. Rahoitamme erityisesti Peloton Pohjoisin -strategian kärkitoimialoihin kuten biotalouteen, luoviin aloihin, matkailuun ja elämyksiin sekä palveluyrittäjyyteen esimerkiksi hoiva-alaan liittyviä hankkeita.

Meidän kauttamme voit hakea yritystukea yrityksen investointiin, perustamiseen tai kokeiluihin. Lisäksi elinkeinojen toimintaedellytyksiä voidaan parantaa yhteistyöhankkeilla: Leader-hanke on loistava tilaisuus lisätä yrittäjien yhteistyötä, kehittää yhteisiä tuotteita ja markkinointia sekä kokeilla uusia toimintatapoja ja innovatiivisia avauksia sekä saada omaan yritykseen asiantuntija-apua.

Yrittäjät voivat hakea tukea yrityskohtaiseen ja yhteiseen kehittämiseen myös yhdessä – yritysryhmänä.

Tukivaihtoehdot

Investointituki

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Perustamistuki

Kokeiluhanke

Yritysryhmähanke

 

Tärkeimmät tuettavat alat:

 • biotalous: luonnontuotteisiin, lähiruokaan ja poroelinkeinoon pohjautuva yrittäjyys
 • matkailuun ja elämyksiin pohjautuva yrittäjyys
 • luovat alat: esim. media- ja elokuva-alaan, taiteeseen kulttuuriin pohjautuva yrittäjyys
 • palveluyrittäjyys

Tuettava toiminta:

 • pysyvien työpaikkojen luominen
 • yritysten yhteistyöverkostojen luominen ja kehittäminen
 • innovatiivinen yrittäminen ja kokeilut
 • osuustoiminnallinen ja yhteiskunnallinen yrittäminen
 • asiantuntijapalveluiden käyttö
 • paikallinen palveluntarjonta yrityksille
 • yritysten kansainvälistyminen

Tuen saannin edellytykset

Yritystukea voidaan myöntää pienille aloittaville ja toimintaansa laajentaville maaseutuyrityksille. Tavoitteena on luoda kotiseudulle uusia palveluja, työpaikkoja sekä kehittää alueen yritystoimintaa. Tavanomaisen yritystoiminnan lisäksi yrittäjä pyrkii tuella luomaan jotain aivan uutta.

Huomioithan myös nämä:

 • yrityksellä tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
 • yrityksen tulee osoittaa riittävä ammattitaito
 • yrityksen tulee tuottaa pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle
 • tuki ei saa vääristää kilpailua
 • yrityksen tulee esittää toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma, suunnitelma toimenpiteistä,  joihin tukea haetaan sekä kustannusarvio

Suomi.fi -sivustolta löydät lähimmän yritysnevuojasi, joka auttaa yrityksen suunnittelussa ja kehittämisessä. Sivuilla on myös työkalu liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. Ja aina voit kysyä meiltä Leader Pohjoisimman Lapin henkilökunnalta apua.

Jos vasta suunnittelet yritystoimintaa, voit myös ideoida ja kertoa yritysideasi meille tällä erityisesti nuorille suunnatulla leikkimielisellä Yritysideamyllyllä!

Innostu näistä

 • osallistavat käsityö- ja taide-elämykset
 • pop up –toiminta yrittäjyyden kokeilualustana uusilla toimialoilla (esim. luonnontuotteet ja käsityöt)
 • lähiruoka-auto maalta kaupunkiin
 • kylätalojen tuoteideapajat, hillokurssista kipinä yhdessä yrittämiseen