Kategoria: Yleinen

Tule mukaan hallitustyöskentelyyn!

Leader-toiminta Leader-toimintaa ohjaavat 7 periaatetta: paikallinen kumppanuus, alueperusteisuus, monialaisuus, alhaalta ylös lähtevä hallinto, yhteistyö, verkostoituminen ja innovatiivisuus. Näistä periaatteista erityisesti paikallinen kumppanuus ja alhaalta ylös lähtevä hallinto taataan paikallisella päätöksenteolla, eli Leader-hallitustyöskentelyllä. Millaista on Leader-hallitustyö? Leader-hallitustyöskentely on erinomainen tilaisuus päästä vaikuttamaan paikalliseen maaseudun kehittämiseen. Hallitus päättää alueella rahoitettavista yleishyödyllisistä kehittämishankkeista […]

Lue lisää

Teemahankkeella lisättiin hyvinvointia Pohjoisen kyliin

Teemahankkeen suunnittelu käynnistyi vuoden 2021 alussa. Edellisen vuoden alussa alkaneen Covid -pandemian vuoksi kylä- ja harrastustoiminta sekä aktiivinen kylästelykulttuuri olivat hiipuneet lähes olemattomiin. Tilanne vaikutti erityisesti ikääntyneiden kyläläisten ja lasten ja nuorten arkeen ja heikensi heidän hyvinvointiaan. Teemahankkeen tavoitteena oli rahoittaa pieniä paikallistasolta nousevia investointi- ja kehittämishankkeita, joilla pyrittiin parantamaan […]

Lue lisää

Leader Pohjoisin Lappi ry sai yli 5,86 miljoonaa euroa uudelle viisivuotiskaudelle – hankehaku alkaa myöhemmin keväällä

Leader Pohjoisin Lappi ry:n toiminta-alueella on seitsemän kuntaa kahdessa seutukunnassa, lähes sata kylää ja kymmeniä kulttuuritaustoja. Alueen kehittäjät ja hankkeita suunnittelevat saivat tammikuun lopussa hyviä uutisia, kun maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi toimintaryhmän kehittämisstrategian rahoituskaudelle 2023–2027, ja osoitti varat sen toteuttamiseen. Suuntaa antava rahoituskehys on yhteensä 5 865 700 euroa, josta 4 787 000 osoitettiin […]

Lue lisää

Tiivistelmä Leader Pohjoisin Lapin saamelaisnuorten kyselystä 2023

Saamelaisnuoret pitivät parhaina asioina kotiseudussaan helpon pääsyn tunturiin, luonnon, metsän, kylän, rauhallisuuden, suvun ja juuret, porohommat sekä moottorikelkkailun. Vastaajien mielestä kotipaikkakunnalla pitäisi olla enemmän kavereita ja tekemistä. Nuoret toivoivat lämpimänä pidettäviä kohtaamispaikkoja ja lisää nuorisotiloja. Puolet vastaajista olivat sitä mieltä, että harrastustoimintaa ei ole tarpeeksi. Myös asuntotarjonta tulisi olla enemmän. […]

Lue lisää

Kysely porotalousyrittäjille

Koulutukset on tarkoitettu Kemin-Sompion, Lapin, Oraniemen, Sattasniemen ja Syväjärven osakkaille. Noin kaksi päiväiset koulutukset ovat asiantuntijoiden pitämiä ja tarkoitettu kaikille osaamistasosta riippumatta. Koulutuspaikkana on pääasiassa Sodankylä, mutta koulutuksia voidaan järjestää myös muualla tarpeen mukaan. Ensimmäiset koulutukset käynnistyvät huhti-toukokuussa. Alla on linkki  ennakkokyselyyn, johon toivomme vastauksia mukana olevien paliskuntien osakkailta. Pyydämme […]

Lue lisää