Kirjoittajan arkisto

Hallituksen järjestäytymiskokous Kairalassa 23.6.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Tarja Mattila Sallasta ja varapuheenjohtajaksi Eero Jääskeläinen Inarista.  Tarjalle toiminta onkin tuttua, sillä hän toimi puheenjohtajana myös edellisen toimikauden.  Nyt onkin erittäin jännittävä aika tuloillaan, sillä yhdistyksessä valmistellaan kauden 2023-27 kehittämisstrategiaa, jolla haetaan rahoitusta tulevalle ohjelmakaudelle. Hallitus valitsi työryhmään  puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja henkilökunnan edustajien lisäksi Marianne Anttilan […]

Lue lisää

Yritysidea – Ikäihmisten ammatillinen perhehoito

Leader Pohjoisin Lappi on valmistellut hankkeen, jossa keskitytään ammatillisen perhehoidon kehittämiseen. Kokemusta on karttunut aiempien hankkeiden myötä runsaasti toimeksiantosopimuspohjaisesta ikäihmisten perhehoidosta, mutta tulevassa hankkeessa keskitytään aiheeseen yrittäjyyden ja elinkeinojen kehittämisen näkökulmasta. Hankealueena on Itä- ja Pohjois-Lapin kunnat ja hankkeessa tullaan tiedottamaan ammatillisesta ikäihmisten perhehoidosta, tukemaan kuntia sääntökirjojen ja sopimusten laatimisessa, […]

Lue lisää

Leader tukee alueen yrityksiä alku- ja kehittämisinvestoinneissa

Leader-rahoitusta voidaan myöntää Peloton Pohjoinen-strategian mukaisille toimialoille. Tuettavia toimia ovat erityisesti: Paikallinen biotalous, johon sisältyy poron kokonaisvaltainen hyödyntäminen, lähiruoka, luonnotuoteala ja bionenergia. Matkailu ja elämykset. Painotuksena ovat mm. alueen ainutlaatuisuustekijöihin ja aidosti erilaiseen paikalliskulttuuriin pohjautuva vetovoima ja matkailutuotteet, luonto-, vesistö-, kulttuuri-, poro- ja kylämatkailuyrittäjyys, paikallisten käsityöntekijöiden, taiteilijoiden ja perinnetaitajien sekä […]

Lue lisää

Rahoituslinjaukset, tulevat kokoukset ja henkilövalinnat

Rahoituslinjaukset päivitetään vuosittain ja kuten perinteisiin kuuluu, niin hallitus käsitteli ne tässä vuoden viimeisessä kokouksessa Rahoituslinjaukset vuodelle 2021  Hallituksen kokousaikataulu keväälle on: 29.1. (huom! poikkeaa aiemmin ilmoittamastamme), 31.3., 27.5. (hallitus ja vuosikokous) ja 23.6. järjestäytymiskokous.  Tiimimme sai vahvistusta yritysneuvontaan kun Riikka Ylitalo aloitti työnsä 1.12. Riikan toimipiste sijaitsee Kemijärven Toritalolla, […]

Lue lisää

Kehittäminen jatkuu, mutta etänä!

Vallitsevassa tilanteessa pyydämme asiakkaitamme ottamaan yhteyttä mielellään sähköpostitse tai puhelimitse. Emme myöskään järjestä tapahtumia tai tapaamisia, jotka vaativat läsnäoloanne. Olemme siirtäneet palaverit ja kokoukset tapahtuviksi etänä hyödyntäen erilaisia etätyöskentelyvälineitä. Jos kaipaatte apua ja tukea esimerkiksi erilaisten etäkokoustyökalujen käyttämiseen, otattehan yhteyttä hyvissä ajoin meihin. Me käytämme pääsääntöisesti Microsoft Teamsia etäkokousten järjestämiseen. […]

Lue lisää