Sattasen leikkipuisto

Rakentamisidean taustalla oli pienille lapsille sopivan leikkipaikan puuttuminen. Sattasen kylän yksi suurimmista rikkauksista on kyläläisten mielestä suuri lapsimäärä; kylässä on alle kouluikäisiä lapsia lähes 30. Tarve omalle leikkipaikalle oli suuri.

Kylän nuoret äidit osallistuivat leikkikenttä-ideallaan Serlan Hyvä Teko -kampanjaan, jossa eniten ääniä saaneista ideoista valittiin parhaat toteutettaviksi. Aktiivinen Facebook-kampanjointi äänistä tuotti tulosta. Idea voitti pääpotin, 5000e alkupääomaa leikkikentän toteuttamisrahaa. Äidit innostivat mukaan sponsoreiksi myös paikallisia yrittäjiä.

Sattaslaisten yritteliäisyys sai huomiota myös mediassa. Leader-hankeneuvoja otti äiteihin yhteyttä ja neuvoi kääntymään kyläseuran puoleen. Äitien idea lasten oman leikki- ja kohtaamispaikan rakentamiseksi sai kaivattua potkua Leader-koordinointihankkeen tuesta. Kyläseuran nimissä haetulla tuella rahoitettiin leikkikentän rakentamiseen vielä puuttuvia investointeja.

Leikkikentän rakentamisesta ja maatöistä ovat vastanneet kylän lapsiperheet itse. Leikkikenttä on lisännyt merkittävästi kylän yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä. Perheille leikkikenttä on kokoontumispaikka, jonne on helppo tulla. Kyläläisten oman toiminnan lisäksi kylätalo Mäkitupaa vuokrataan eri tilaisuuksiin kuten häihin. Lapsivieraille leikkikenttä on ehdoton plussa. Leikkikentän rakentaminen osoittaa, että kylässä panostetaan lapsiperheiden hyvinvointiin.