Utsjoella saamenkielisiin paikannimiin liittyvät kertomukset ja kansantarinat kerättiin ja koottiin alueen väestön ja alueelta tulevien vierailijoiden käyttöön. Utsjoella Áiligas -talolla nimistöä kerännyt Birit Vuolab sanoo, että vanhimmalla paikannimellä voi olla ikää vuosituhansia, mutta uusia nimiä syntyy joka päivä. Paikannimen sanotaan olevan paikan muisti, Vuolab lisää.

Kootut paikannimet ja kertomukset taltioitiin DVD-Rom tallenteeksi, jossa alueen nimistöön, historiaan, joikuperinteeseen sekä saamelaiseen kulttuuriin voi tutustua interaktiivisesti. Koottu tieto on tarkoitettu asukkaille, matkailijoille, matkailuyrittäjille sekä kaikille Utsjoesta kiinnostuneille.

http://www.samisiida.org