Edistämme ikäihmisten perhehoitoa ja palveluyrittäjyyttä kylissä

Muun muassa ikäihmisten kylissä asumisen turvaamista ja palveluiden saantia haluttiin vahvistaa Pohjoisimman Lapin Leader ry:n hankkeella, jossa selvitettiin palveluyrittäjyyden toimintaedellytyksiä harvaanasutuilla alueilla. Palvelut on keskitetty usein keskuksiin. Pitkienkin välimatkojen päässä sivukylissä asuvien ikäihmisten, lapsiperheiden ja muiden erityisryhmien palveluiden saantia haluttiin vahvistaa osuuskuntamuotoisen välittäjäorganisaation avulla.

Osuuskunta Sompion tähti välittää maaseudulle kotiapu-, siivous-, kiinteistöhuolto-, sekä hoivapalveluja – suoraan kotiin, lähelle avun tarvitsijaa. Työntekijöinä ovat kylän asukkaat, jolloin palvelut ovat lähellä asiakasta. Toimintamallilla parannetaan ikäihmisten kylissä asumista ja kotona selviytymistä, tuodaan palveluyrittäjyyden mahdollisuuksia tunnetuksi sekä luodaan työpaikkoja. Sodankylässä käynnistynyttä toimintamallia on tarkoitus levittää muihinkin kuntiin.

https://sites.google.com/site/palvelujakyliin/

www.sompiontahti.fi