Alueen kalastusinfo koottiin omille nettisivuilleen, josta kalastaja löytää helposti kalastusalueiden tiedot, lupakäytänteet ja parhaat kalapaikat. Sivustolle pilotoitiin myös markkinatarkoituksena virtuaalimaailma, joista virtuaalikoskinäkymistä voi seurata uudella ja kiehtovalla tavalla istutuskalojen maailmaa ja tukea kalojen ylisiirtoa ostamalla oma kummikala.  Toiminnallisena tavoitteena oli saattaa kolmen kalastuskohteen opastus sekä palveluvarustus hyvään ja kalastajien arvostamaan kuntoon. Lisäksi hankkeessa pyrittiin parantamaan saalisvarmuutta, joka toteutettiin teettämällä seuranta- ja tutkimusohjelma pyyntikokoisen kalan ylisiirtojen onnistumisen seurannalle.

Uudistukset palvelevat virkistyskalastajia ja kaikkia luonnosta kiinnostuneita. Kalastuspaikkojen kokonaisvaltainen kehittäminen on parantanut myös alueen yritystoiminnan toimintaedellytyksiä sekä lisännyt Savukosken tunnettavuutta kalastusmatkailukohteena. Savukosket kutsuvat sinutkin kalaan.

http://www.savukosket.fi/