Vuoden 2023–2024 valintajaksot ovat seuraavat:

  • Hakujakso 2.9–16.11.2023
  • Hakujakso 17.11.2023–31.1.2024
  • Hakujakso 1.2.–12.3.2023

Hakemukset tulevat vireille heti, kun hakijataho lähettää hankkeen Hyrrässä. Pyydämme, että olette aktiivisesti yhteydessä henkilöstöön jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, jotta voimme yhdessä varmistua hankkeen strategian ja lain mukaisuudesta.