Ohjeista yleishyödyllisen investointihankkeen suunnittelijalle

Elinvoimaa ja viihtyvyyttä maaseutualueille

Yleishyödyllisten investointien tavoitteena on lisätä asukkaiden viihtyvyyttä, alueen elinvoimaa ja parantaa hiiliviisautta tai sopeutumista ilmastonmuutokseen. Yleishyödyllistä investointia voidaan tukea, jos siitä saatava hyöty ohjautuu alueen asukkaille ja muille toimijoille. Investoinnin kohteen tulee pääsääntöisesti olla alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä. Hakijan toiminnan tavanomaisia hankintoja tai yksittäisen ja rajatun harrasteseuran käyttöön tulevia investointeja ei voida tukea kuin erityisperustein.

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investointia voidaan tukea, kun tuen kohteena on maaseudun palveluja tukeva investointi, jolla on merkitystä maaseudun palvelujen säilyttämisessä ja uudenlaisten järjestämistapojen kehittämisessä ( ei voi sisältää kunnan pakollisia lakisääteisiä tehtäviä). Investointihankkeiden toivotaan edistävän saavutettavuutta, erityisryhmien huomioimista, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Leader Pohjoisin Lappi ry:n rahoittamien hankkeiden tulee olla Kahdeksan vuoden ajan koti -strategian mukaisia. Hankkeiden rahoitettavuutta ohjaa strategiaan pohjautuvat valintakriteerit. 

Kahdeksan vuodenajan koti – tiivistelmä.

Pisteytys yleishyodylliset hankkeet

Rahoitettavuutta ohjaava lainsäädäntö

Hanketukia haettaessa on hyvä tutustua myös rahoitusta ohjaavaan lainsäädäntöön. Yleishyödyllisissä hankkeissa ensisijaisset lainsäädännöt ovat:

Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023-2027 (1325/2022)

Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta rahoituskaudella 2023–2027 (617/2023)

Yleishyödyllinen investointihankkeen kustannusarvio voi olla kooltaan 8 000–180 000 euroa, sisältäen talkootyön. Mikäli hankekoko on pienempi, kyseessä on pienhanke. Pienhankkeessa julkisentuen osuus tulee olla vähintään 1000 euroa. Pienhankkeiden haku avautuu vasta syksyllä 2023.

Hakuprosessi

Tutustu strategiaan ja valintakriteereihin

Suomi.fi valtuudet kuntoon

Sähköinen Hyrrä-järjestelmän käyttö edellyttää, että hakijalla on Suomi.fi -valtuudet kunnossa. Verohallinnon sivuilla on ohjeistusta valtuuksien luomiseen. Suomi.fi -valtuudet on oltava kunnossa sääntömääräisillä nimenkirjoittajilla siten, että he voivat allekirjoittaa Hyrrä-hakemuksen sääntöjen mukaisesti.

Hankkeen suunnitelma tehdään Hyrrä-järjestelmään. Hankesuunnitelman voi laatia myös aluksi erilliselle tiedostolle, jonka lähettäminen luettavaksi esim. yhdistyksen jäsenille, onnistuu Hyrrää helpommin. Lopuksi tiedoston tiedot kopioidaan ja liitetään Hyrrä-järjestelmään. Linkki Leader Pohjoisin Lappi ry:n hankesuunnitelmaan.

Hyrrä-palvelu

Kustannusarvio

Tukikelpoisia kuluja ovat yleishyödylliseen käyttöön tarkoitetut koneet, laitteet, muu irtaimisto ja rakentaminen. Rakentamishankkeissa tuettavia kustannuksia ovat esimerkiksi rakennustarvikkeet, rakennuslupa, rakennuksen suunnittelukulut, talkootyövakuutus, talkootarjoilut ja mahdollinen rakentamiseen vaadittava palkkatyö/ostopalvelu.

Rakentamisen kustannukset kirjataan rakennusosittain ja yksikkökustannuksia käyttäen. Mikäli hakija  ei ole toiminnastaan arvolisäverovelvollinen, laaditaan kustannusarvio sisältäen arvolisäveron.  Irtaimisto ja laitehankinnoista tehdään listaus hintatietoineen. Kustannusarvion laadinnassa voi käyttää valmiita pohjia.

3 000 € tai yli maksavista hankinnoista tulee olla tehtynä jo hakuvaiheessa hintatason selvitys, johon kustannusarvio pohjautuu. Hintatason selvitys voi olla esim. tarjous tai hintatietojen tarkastelu eri toimittajilta. 

Kustannusarvion laadinnan yhteydessä arvioitavaksi tulee, mitä töitä tehdään talkootyönä. Hankkeen tuki on investointihankkeissa 65%-75% ja yksityinen raha/talkoo 25%-35%. Talkootyöllä voi siis kattaa yksityisen rahoitusosuuden tarvetta. Talkootyöstä tehdään erillinen lomake. Talkootyön arvo on 20 €/tunti. Jos vastikkeetta tehty työ tehdään traktorilla tai muulla vastaavalla työkoneella, työkoneen käyttämisen arvoksi luetaan lisäksi 40 euroa käyttötunnilta.

Vasara ja nauloja -hanke on tehnyt valmiita pohjia ja ohjeita investointihankkeen suunnittelijalle. Tutustu pohjiin tästä

Muut liitteet

Hakemukseen liitettävät liitetiedostot riippuvat hankkeen luonteesta. Liitteet laitetaan Hyrrä palveluun pdf-muodossa.

  • Kaikissa hankkeissa tulee olla hakijatahon päätös hankkeen hakemisesta (pöytäkirja), yhdistyksen säännöt ja tilinpäätös. Jos hankkeen toteuttaminen edellyttää väliaikaisrahoittamista, liitteeksi laitetaan alustava lainalupaus.
  • Rakentamiseen liittyvissä hankkeissa tulee liitteinä olla rakennusselostus ja rakennuksen pääpiirustukset, viranomaislupa tai kirjallinen tieto, ettei hanke edellytä viranomaislupaa esim. sähköpostiviesti
  • Mikäli hanke toteutetaan vuokratiloissa, liitteeksi tulee määräaikainen vuokrasopimus tai käyttöoikeussopimus. Sopimuksen kestossa tulee huomioida ns. pysyvyyssääntö. Hanketuen saajien tulee käyttää investointiin myönnetyn tuen kohteena olevaa omaisuutta tukipäätöksen mukaiseen tarkoitukseen vähintään viisi vuotta tuen viimeisen erän maksamisesta.

Leader-tukea haetaan sähköisen Hyrrä-järjestelmän kautta

Hyrrään kirjautumisosoite on https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html. Hakemus ja kaikki liitteet jätetään tähän järjestelmään. Järjestelmää voivat käyttää omilla pankkitunnuksilla ne henkilöt, joilla on yhdistyksen Suomi.fi valtuudet.

Hankkeen aloittaminen

Hakemus on vireillä, kun se on jätetty Hyrrä-järjestelmään. Hanketta ei saa aloittaa ennen kuin se on jätetty vireille!  Aloittamiseksi ei katsota suunnittelua ja tarjousten pyytämistä. Suosittelemme, että odotatte ennen hankkeen aloittamista Leader Pohjoisin Lappi ry:n päätöksen ja ELY-keskuksen viranomaispäätöksen.

Aikataulu ja valintajaksot

Leaderin hallitus kokoontuu 15.9 ja käsittelee ne hankkeet, jotka ovat kaikilta osin valmiita. Hallitus päättää hankkeen rahoittamisesta valintakriteereihin pohjautuen.  Mikäli hanke on puutteellinen, siirtyy se seuraaviin kokouksiin käsiteltäväksi. ELY-keskus tekee hankkeisiin viranomaispäätökset. Vuoden 2023–2024 valintajaksot ovat 2.9–16.11.2023 ja 17.11.2023–31.1.2024 

Ohjeistaminen ja apu hankesuunnitteluun

 Kesäkuukausina henkilöstö lomailee. Tämän vuoksi hankkeiden ohjaamiseen on tarjolla apua ensisijaisesti elokuusta lähtien.  Mikäli hakijataholla on kiire hankkeen aloittamiseen, kannattaa henkilöstölle laittaa asiasta sähköpostia.