Hanke- ja yritystukien haku käynnistyy kesällä

Suurin osa yritys- ja hanketukien hauista käynnistyy tämänhetkisen arvion mukaan kesäkuun 2023 loppupuolella. Asiasta tiedotetaan, kun hakujen alkamisen ajankohdat tarkentuvat.Hanketukien hauista aukeavat yhteisöjen investoinnit, koulutus- ja tiedotushankkeet sekä valtaosa yhteistyöhankkeista. Yritystuista hakuun tulevat yritysten investointituet ja ELY-keskuksista haettavat yritysten kehittämistuet.

Yritys- tai hanketukihakemusta tehdessään hakijan on valittava kustannusmalli ja tuen maksutapa, jonka mukaan kustannusarvio laaditaan ja maksua haetaan. Sopivin kustannusmalli ja tuen maksutapa riippuu tuen kohteesta. Ensimmäisessä vaiheessa voi valita ainoastaan tosiasiallisiin kustannuksiin perustuvan mallin ja hanketuissa lisäksi myös osittain laskennallisiin kustannuksiin perustuvan mallin (flat rate). Syksystä 2023 lähtien yritys- ja hanketukien maksuvaihtoehdot täydentyvät tuotosperusteisella (kertakorvaus) tuen maksutavalla.

Syksyllä lisää tukia hakuun

Syksyllä 2023 haettavaksi tulevat muut hanketukimuodot, esimerkiksi ELY-keskuksen myöntämät laajakaistahankkeet ja alueiden väliset ryhmähankkeet sekä Leader-ryhmien kautta rahoitettavat kertakorvaus- ja pienhankkeet.

Tukien päätöksenteko ja maksaminen alkavat vaiheittain syksyn 2023 aikana.

Hanketta kannattaa suunnitella jo ennen haun alkamista

Tuenhakijoiden kannattaa aloittaa hankkeensa suunnittelu jo ennen haun alkamista. Lisätietoja tuen ehdoista ja tukimuodoista voi kysyä Lapin ELY-keskuksesta ja Leader-ryhmän henkilöstöltä. 

Lisätietoja tuenhakijalle: www.maaseutu.fi

Lisätietoja Ruokavirastosta: Yksikönjohtaja Esko Leinonen,040 751 8415 etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Lisätietoa Leader-ryhmästä:

Yritystuet Henna Kontsas ja Senja Lakela-Pyykkönen etunimi.sukunimi@pohjoisinlappi.fi

Yleishyödylliset- ja yhteistyöhankkeet Annika Kostamo ja Maria Alatalo etunimi.sukunimi@pohjoisinlappi.fi