Koulutukset on tarkoitettu Kemin-Sompion, Lapin, Oraniemen, Sattasniemen ja Syväjärven osakkaille. Noin kaksi päiväiset koulutukset ovat asiantuntijoiden pitämiä ja tarkoitettu kaikille osaamistasosta riippumatta. Koulutuspaikkana on pääasiassa Sodankylä, mutta koulutuksia voidaan järjestää myös muualla tarpeen mukaan. Ensimmäiset koulutukset käynnistyvät huhti-toukokuussa.

Alla on linkki  ennakkokyselyyn, johon toivomme vastauksia mukana olevien paliskuntien osakkailta. Pyydämme vastaukset 28.2 mennessä. Linkki kyselyyn: https://forms.gle/yhQKdTT7ZJf6QYvg8

Hanke on Leader Pohjoisin Lappi ry:n rahoittama ja hallinnoima. Hankkeen yksityisestä rahoitusosuudesta vastaavat mukana olevat paliskunnat. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2023-31.7.2024.