Yritysten vihreä sirtymä -opas yritysneuvojille

Ilmastotoimet tulisi
viedä yrityksien strategiaan heti alusta asti niin,
että ne ovat yhtä luonnollinen osa yrityksen
toimintaa kuin kirjanpito. Tähän oppaaseen on
koottu vinkkejä ja askelmerkkejä, joiden avulla
yritys voi kohentaa ympäristöystävällisyyttään
ja sitä myötä myös kilpailukykyään – ja saavuttaa myös kustannussäästöjä.