Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi strategian ja osoitti sen toteuttamiseen varat vuosille 2023-2027.  Suomen 52 Leader-ryhmille jaettava rahoitus oli 180 miljoonaa, tästä Leader Pohjoisin Lappi ry sai rahoituskehystä  5 865 700 €. Rahoituksen suuruuteen vaikuttivat strategian laadun lisäksi se, että jokaiselle ryhmälle varattiin vähintään 70% haetusta kiintiöstä. Samoin asukasmäärällä oli merkitystä.

Leader Pohjoisin Lappi ry sai ministeriön nimeämältä valintakomitealta valtakunnallisesti kolmanneksi parhaimmat pisteet. Palautteen perusteella strategia oli erinomainen. Lämmin kiitos kaikille strategian valmisteluun osallistuneelle!

Kahdeksan vuodenajan koti-strategia, tiivistelmä