Päivittäinen arkisto: 3.2.2023

Uusi strategia 2023-2027 ohjaa hankkeiden rahoittamista!

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi strategian ja osoitti sen toteuttamiseen varat vuosille 2023-2027.  Suomen 52 Leader-ryhmille jaettava rahoitus oli 180 miljoonaa, tästä Leader Pohjoisin Lappi ry sai rahoituskehystä  5 865 700 €. Rahoituksen suuruuteen vaikuttivat strategian laadun lisäksi se, että jokaiselle ryhmälle varattiin vähintään 70% haetusta kiintiöstä. Samoin asukasmäärällä oli merkitystä. […]

Lue lisää