Nyt on hyvä aika suunnitella rauhassa tulevia hankkeita. Yrityshankkeiden valmistelussa auttavat Leader Pohjoisin Lappi ry:n yritysneuvoja Senja Lakela-Pyykkönen (Sodankylä, Savukoski, Pelkosenniemi, Salla, Kemijärvi) ja toiminnanjohtaja Henna Kontsas (Inari ja Utsjoki). Yleishyödyllisten hankkeiden suunnittelussa apua saa kehittämispäällikkö Annika Kostamolta ja hanke- ja maksatusneuvoja Maria Alatalolta. Kannattaa myös tarkistaa, että yhdistyksen Suomi.fi -valtuudet ovat kunnossa.

Pääosin vanhat tukimuodot jatkuvat, mutta uudistuksiakin tulee

Uutta tulevalla kaudella on valintajaksot, jotka rytmittävät hankkeiden hakua ja käsittelyä. Sähköinen hakujärjestelmä on myös uudistumassa siten, että hakuprosessi olisi entistä helpompi. Uutta ohjelmakautta ohjaava CAP27 -ohjelma kannustaa ilmasto- ja ympäristötoimiin, maaseutualueiden sosiaaliekonomisen rakenteen lujittamiseen ja monipuolisen maatalouden edistämiseen. Leader-toimenpiteessä CAP27 -ohjelmassa esille nousee mm. älykkäät kylät, kylien turvallisuus ja varautuminen sekä palvelukokeilut.

Yritystuissa kannustetaan uuden yritystoiminnan aloittamiseen tukemalla yritystoiminnan käynnistämistä ja omistajavaihdoksia. Tuettavaa tulee olemaan myös osa-aikaisen yritystoiminnan aloittaminen ja investointitukien lisäksi myönnetään ns. seteleitä, jotka tukevat asiantuntijoiden käyttöä yritystoiminnan aloittamisessa ja kehittämisessä. Aivan uusi tukimuoto on starttimaatalous, jolla kannustetaan kokeilemaan pienimuotoisesti maataloutta.

Pääasiassa tuet tulevat jatkumaan hyvin samankaltaisina kuin kuluneella kaudella. Rahoitusta ohjaavat lait ja asetukset valmistuvat kevään kuluessa, jolloin yksityiskohdat selviävät.

Kahdeksan vuodenajan koti -strategia on mahdollistava

Leader Pohjoisin Lappi ry:n uusi kehittämissuunnitelma, Kahdeksan vuodenajan koti, on arvioitavana ministeriön nimeämässä arviointiryhmässä.  Arviointi vaikuttaa siihen, kuinka paljon rahoitusta kehittämiseen saadaan. Uusi rahoitusta ohjaava kehittämissuunnitelma sisältää kolme painopistettä ja neljä keinoa.

Pohjoiset elinkeinot- painopisteen tavoitteena on mm. vahvistaa luontoon, luovuuteen ja paikallisuuteen pohjautuvia elinkeinoja verkostoilla ja kestävillä ratkaisuilla. Tavoite on parantaa myös elämisen edellytyksiä tukemalla paikallisten palveluiden monipuolistamista ja elämisen edellytyksiä tukevaa yritystoimintaa. Juureva pohjoinen kulttuuri -painopisteellä halutaan nostaa esille paikalliskulttuuria ja hiljaisen tiedon ja taidon merkitystä alueen elinvoimalle ja kylien kestävälle kehittämiselle. Kahdeksan vuodenajan kylä -painopiste mahdollistaa kylien elinvoiman ja viihtyvyyden lisäämisen monipuolisesti.

Strategiassa erityisryhminä on huomioitu lapset, nuoret ja ikäihmiset. Lisäksi ympäristö- ja ilmastoasiat ovat läpileikkaavana teemana. Ne voivat olla pieniä kohdekohtaisia toimenpiteitä, kuten kylätalojen uusiutuvaan energiaan pohjautuvia energiaremontteja tai laajempia ilmasto- ja ympäristöosaamiseen tai lähiruokaan liittyviä kehittämishankkeita tai kestävää matkailua tukevia rakenteita. Painopisteiden toteutumista edistetään myös kannustamalla uuden oppimiseen, osallisuuden lisäämiseen, yhteistyöhön ja rohkeisiin kokeiluihin.