Kuukausittainen arkisto: lokakuu 2022

Etsimme tiimiin hanke-ja maksatusneuvojaa

Hanke- ja maksatusneuvojan työtehtäviä ovat mm. rahoitettujen hankkeiden toteutuksiin, taloushallintoon ja maksuhakemuksiin liittyvä neuvonta ja omien hankkeiden maksuhakemukset sekä hallituksen sihteerin tehtävät. Erityisesti tehtävän painopisteenä ovat hankkeiden maksatusneuvonta, seuranta ja tuloksista tiedottaminen sekä hankeneuvonta soveltuvin osin. Työntekijältä edellytetään: ◊ vähintään alempaa korkeakoulututkintoa ◊ Leader-toiminnan tuntemusta ◊ hyviä IT-taitoja ◊ aluetuntemusta  […]

Lue lisää

Etsimme tiimiin yrityspalveluneuvojaa

Etsitään yrityspalveluneuvojaa Ytyä Yrittäjyyteen – nuoret voimavaraksi -hankkeeseen! Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä, joka toimii yrityspalveluneuvojana 100 % työajalla 20 kuukauden ajan, alkaen 1.1.2023. Hankkeen projektipäällikkönä toimii toiminnanjohtaja Henna Kontsas, 10 % työajalla. Työntekijän tehtäviin kuuluu toimenpiteiden suunnittelu, toteuttaminen, seuranta, raportointi ja oppilaitosyhteistyön ylläpito sekä ohjausryhmän kokousten valmistelu yhteistyössä projektipäällikön kanssa. Yrityspalveluneuvojalta […]

Lue lisää