Haettava matkailuhanke voi sisältää matkailutuotteiden tai -palveluiden kehittämistä, yhteistyöverkostojen luontia tai se voi edistää matkailun vastuullisuutta, laadun kehittämistä, saavutettavuutta tai ostettavuutta. Hankkeissa painotetaan Suomen matkailustrategian 2019–2028 ja Suomen ruokamatkailustrategian 2020–2023 linjauksia sekä Visit Finlandin ruokamatkailun tuotesuosituksia.

Tukea hankkeelle voidaan myöntää enintään 180 000€ ja tuen määrä voi olla 75–90 % hyväksyttävistä kustannuksista. Hankkeen hakijana voivat olla julkis- tai yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten kunnat, yhdistykset ja yritykset.

Hakujaksot:

  • 15.6.2022 – 15.8.2022
  • 16.8.2022 – 19.9.2022 

Lapin ELY-keskus järjestää haun avautumisesta infotilaisuuden tiistaina 21.6.2022 klo 9–10.30. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua erikseen, vaan siihen voi liittyä Teams-linkin kautta.

Lisätietoja hausta ja linkin infotilaisuuteen löydät täältä: https://www.ely-keskus.fi/harvaan-asuttujen-alueiden-matkailuhankehaku