Päivittäinen arkisto: 16.6.2022

Hae tukea matkailuhankkeeseen

Haettava matkailuhanke voi sisältää matkailutuotteiden tai -palveluiden kehittämistä, yhteistyöverkostojen luontia tai se voi edistää matkailun vastuullisuutta, laadun kehittämistä, saavutettavuutta tai ostettavuutta. Hankkeissa painotetaan Suomen matkailustrategian 2019–2028 ja Suomen ruokamatkailustrategian 2020–2023 linjauksia sekä Visit Finlandin ruokamatkailun tuotesuosituksia. Tukea hankkeelle voidaan myöntää enintään 180 000€ ja tuen määrä voi olla 75–90 % hyväksyttävistä kustannuksista. Hankkeen hakijana […]

Lue lisää