Yleishyödylliset hankkeet:

Yleishyödyllisillä hankkeilla pyritään parantamaan maaseutualueiden elinoloja ja asukkaiden viihtyvyyttä. Hankkeiden rahoitusta ohjaa Peloton pohjoisin -strategia. Strategiassa tavoitellaan kyliin uusia palveluita, uusia asukkaita ja toimivia kyläverkkoja sekä hyvinvointia ja viihtyvyyttä lisäävää infraa ja kylien ympäristöystävällisiä energia- ja asuinratkaisuja. Hankkeen  hakijana voivat olla esim. yhdistykset ja kunnat. Kehittämishankkeiden tukiprosentti on 90 ja loppuosan voi kattaa hankkeen hyväksi tehtävällä talkootyöllä. Kehittämishankkeissa tuettavaa on mm. palkka- ja ostopalvelukustannukset. Tavanomaisia hankkeita ovat muun muassa erilaiset kehittämissuunnitelmat ja palvelukokeilut. Vuonna 2021 rahoitettiin esimerkiksi Utsjoen kunnan hallinnoima hanke, Saamelaisen kulttuuriperinteen vahvistaminen.

Yleishyödyllisellä investoinnilla tarkoitetaan alueen asukkaiden pääasiassa vapaassa käytössä olevia harrastus ja vapaa-ajan rakenteita, kuten kylätaloja ja leikkikenttiä tai yhteisessä käytössä olevia koneita- ja laitteita. Rajaavana tekijänä on se, ettei rakenteet saa olla vain yksittäisen harrasteryhmän tai ennalta tiedossa olevan ryhmän käytössä. Investointihankkeissa tukiprosentti on 65 ja loppuosan voi  kattaa talkootyöllä, mikäli hanke mahdollistaa talkoot.  Vuonna 2021 rahoitettiin esimerkiksi: Kelujärven kyläyhdistyksen toteuttama Kelujärven virkistysalueet kuntoon ja Inarin kunnan skeittiparkki -hanke

 

Yrityshankkeet:

Rahoitus myönnetään yrityksen investointeihin, kun yritys laajentaa tai kehittää toimintaa. Yleisin tukiprosentti on 35. Investoinneiksi luetaan yrityksen alkuvaiheessa hankittavat yritystoiminnan kannalta välttämättömät rakenteet, koneet ja  laiteet. Toimiva yritys voi saada rahoitusta silloin, kun se laajentaa tai kehittää toimintaa. Tavanomaisiin korvausinvestointeihin ei tukea voi saada. Strategian mukaisesti Leader tukee erityisesti matkailun ja elämysten kehittämistä, luovia aloja, biotaloutta ja paikallisia puuttuvia palveluita.

Jos suunnittelette tuen hakemista, suosittelemme tutustumaan Peloton pohjoisin strategiaan ja valintakriteereihin. Tämän jälkeen on hyvä keskustella henkilökunnan kanssa hankkeen tuettavuudesta.

Innostusta maaseudun ja yritystoiminnan kehittämiseen!