Avoimet miljööt ja aidot elämykset -hanke oli Lapin maaseuturahaston rahoittama kaksivuotinen kehittämishanke. Hankkeessa oli mukana Lapin alueelta valitut pilottikylät, johon hankkeen toimenpiteitä erityisesti kohdennettiin. Lue lisää hankkeen tavoitteista, toimenpiteistä ja tuloksista hankkeen loppuraportista.

Loppuraportti_viimeisin 18.1.2022