Kuukausittainen arkisto: tammikuu 2022

Vuodelle 2022 on reilusti rahaa hyviin hankkeisiin

Yleishyödylliset hankkeet: Yleishyödyllisillä hankkeilla pyritään parantamaan maaseutualueiden elinoloja ja asukkaiden viihtyvyyttä. Hankkeiden rahoitusta ohjaa Peloton pohjoisin -strategia. Strategiassa tavoitellaan kyliin uusia palveluita, uusia asukkaita ja toimivia kyläverkkoja sekä hyvinvointia ja viihtyvyyttä lisäävää infraa ja kylien ympäristöystävällisiä energia- ja asuinratkaisuja. Hankkeen  hakijana voivat olla esim. yhdistykset ja kunnat. Kehittämishankkeiden tukiprosentti on […]

Lue lisää

Tutustu hankkeen loppuraporttiin

Avoimet miljööt ja aidot elämykset -hanke oli Lapin maaseuturahaston rahoittama kaksivuotinen kehittämishanke. Hankkeessa oli mukana Lapin alueelta valitut pilottikylät, johon hankkeen toimenpiteitä erityisesti kohdennettiin. Lue lisää hankkeen tavoitteista, toimenpiteistä ja tuloksista hankkeen loppuraportista. Loppuraportti_viimeisin 18.1.2022  

Lue lisää