Julkaisu on tehty Avoimet miljööt ja aidot elämykset -hankkeen kokemusten pohjalta.  Löydät siitä tietoa nuorten työllistämiseen, vinkkejä  vanhan rakennuksen kunnostamiseen ja innostavia esimerkkejä siitä, mitä kaikkea kylissä yhdessä tekemällä voidaan saada aikaiseksi.

AMAT_julkaisu_web_s