Hankkeen pilottikyliksi valittiin maisema-arvojen, matkailullisen potentiaalin ja aktiivisuuden perusteella seitsemän kylää, jotka olivat: Viirinkylä (Rovaniemi), Kairala (Pelkosenniemi), Kierinki (Sodankylä), Ylläsjärvi (Kolari), Meltos- ja Raanujärvi (Ylitornio) sekä Loue (Tervola). Tämän lisäksi yksittäisiä toimenpiteitä toteutettiin joustavasti kaikissa niissä kylissä, jotka pyysivät apua kulttuuriympäristön hoitoon tai tietoa aiheesta. Näitä kyliä oli yhteensä kahdeksan: Riipi, Juotas, Tepasto, Kursu, Sodankylä, Suvanto, Riutukka ja Ahvenjärvi.

Hankkeessa järjestettiin eri puolilla Lappia yhteensä 49 tilaisuutta, tapahtumaa ja infoa, joilla tavoitettiin 596 osallistujaa. Tilaisuuksien aiheet olivat yhteisölähtöisiä ja nousivat kyläläisten yhteisistä ympäristöä koskevista tarpeista. Hanke järjesti muun muassa vesistökunnostusinfoja, rakennusperinnön kunnostuspäiviä ja kulttuuriympäristöpäiviä, jotka toteutettiin tiiviissä yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. 

 

 

Toiminnallisissa talkoissa raivattiin kylän keskiössä sijaitsevia monimuotoisia niittyjä, rakennettiin lammasaitaa, opeteltiin punamullan keittoa,  ikkunapuitteiden kunnostusta ja kulttuurikerroksen poistamista.

 

 

 

Hankkeessa oli mukana 19 nuorta. Nuorten työtehtävät hankkeessa vaihtelivat alkutuottajan arjesta kertovasta sometuksesta maisemanhoitoon ja opinnäytetyön tekoon. 

 

 

Kylämatkailua edistettiin suunnittelemassa muutamaan pilottikylään kylämatkailureitit, testaamalla kylämatkailua kansainvälisten opiskelijoiden toimesta ja rakentamalla Lapin paimenlomat -konsepti.

 

Hankkeessa tiedotettiin kulttuuriympäristön hoitoon saatavista avustuksista, rahoituksista ja muista mahdollisuuksista. Hanke teki noin 150 insta-päivitystä sekä talkoili, suunnitteli tai hankki rahoituksen yhteensä yli 70 hehtaarille arvokkaita perinnebiotooppialueita.

 

 

 

Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 160 000€ ja rahoittajana toimi Lapin ELY-keskuksen maaseuturahasto. Hankkeen loppuraporttiluonnokseen voi tutustua täältä. Hankkeesta ilmestyy pian myös julkaisu. Hankkeelle seuraa myös jatkoa, kun Avoimet miljööt ja komeat kuistit hanke käynnistyy helmikuussa 2022.

Kiitokset kaikille hankkeeseen osallistuneille pilottikylille, talkoolaisille, somenuorille ja kesätyöntekijöille, ohjausryhmälle, ELY-keskuksen Marjut Kokolle ja Henri Vaaralalle, Lapin maakuntamuseon amanuenssi Jani Hiltuselle ja Torniolaakson asiantuntija Teija Ylimartimolle, restaurointimestari Marko Korkeasalolle ja Seppo Pulskalle, Tapio Pukemalle, rahoittajalle, Lapin paimenlomat -kokeilun toimijoille, Anu Nylundille ja muille työn mahdollistaneille.