Leader-toiminnan raamit tulevat CAP-suunnitelmasta

Leader-toimintaa rahoittavat EU:n maaseuturahasto, Suomen valtio ja kunnat. Täällä Leaderissa olemme seuranneet suurella mielenkiinnolla CAP-suunnitelman etenemistä, sillä myös tulevan ohjelmakauden Leader-toimintaan ja -rahoitukseen saadaan raamit EU:n yhteisestä maaseutupolitiikasta (CAP) ja Suomen kansallisesta CAP-suunnitelmasta.

Suomen CAP-suunnitelma määrittää vuosina 2023–2027 Suomessa toteutettavat maatalouden tukitoimet, maaseudun kehittämistoimenpiteet (kuten Leader-toiminta) sekä näiden tukijärjestelmien reunaehdot. Sen keskeisiä teemoja ovat aktiivinen ruuantuotanto, ilmasto- ja ympäristöviisaus sekä uusiutuvan maaseudun elinvoimaisuus. Valtioneuvosto hyväksyi viime viikolla Suomen kansallisen CAP-suunnitelman, ja vuoden 2022 aikana se käsitellään Euroopan komissiossa.

Voit tutustua CAP-suunnitelmaan tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön sivuilla. Ministeriö piti myös tiedotustilaisuuden CAP-suunnitelmasta 16.12.2021 (video, Youtube).

 

Leader-yhdistys laatii kehittämisstrategian paikallisesta näkökulmasta

Leader-toiminta on yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä, ihmisten ja yhteisöjen aktivointia, neuvontaa sekä rahoitusta ideoiden toteuttamiseksi. Kukin Leader-ryhmä laatii omalle alueelleen kehittämisstrategian, jossa näkyvät paikalliset erityispiirteet, paikallisesta näkökulmasta tärkeät ja ajankohtaiset kehittämistarpeet ja paikallinen näkökulma ohjelmakauden keskeisiin teemoihin.

Tulevaa ohjelmakautta varten olemmekin analysoineet Itä- ja Pohjois-Lapin alueen tulevia tarpeita ja voimavaroja, kartoittaneet verkostoja sekä keränneet alueen asukkailta ja toimijoilta ajatuksia, tietoa ja ideoita tulevaa strategiaa varten. Paikallinen kehittäminen lähtee aina alueen ihmisistä – siksi näkemyksenne ja ajatuksenne ovat meille valtavan tärkeitä!

Tiedonkeruun pohjalta olemme tehneet tulevaa strategiaa pohjustavan hakemuksen maa- ja metsätalousministeriölle. Saimme hakemuksesta hyvää palautetta, ja alkuvuonna 2022 pääsemmekin jatkamaan strategian työstämistä ja viimeistelyä. Kirkastamme esimerkiksi sitä, mitä ilmasto- ja ympäristöviisaus tarkoittaa pohjoisten elinkeinojen ja kylien arjessa, ja miten voimme sitä tukea.

Tiedotamme ohjelmakauden 2023–2027 strategiatyön etenemisestä verkkosivuillamme sekä sosiaalisen median kanavissa. Uuden strategian mukainen toiminta alkaa vuonna 2023.

Neuvonta, hanketyö ja hankkeiden rahoittaminen jatkuu siis vuonna 2022 nykyiseen malliin. Lue lisää tukien hakemisesta ja ota rohkeasti yhteyttä!